Araştırma Alanları

img_74861

  • Fen/biyoloji eğitimi
  • Öğretim yöntem ve teknikleri,
  • Hands-on yaklaşımı (basit araç gereçlerle hazırlanan etkinliklerle öğrenme),
  • 5E öğrenme döngüsü,
  • Bilişsel ve güdüsel değişkenler,
  • Epistemoloji,
  • Fen/biyoloji öğrenme anlayışı (conceptions of learning science/biology).