Kongreler

C. Uluslararası Bilimsel Konferanslarda Yayınlanan Bildiriler

C1. Bilgili, S.D., Doğan, F., Yağci S., Altan Mete A. (2015). Impact of extrusion process on nutritional properties of chickpea extrudates. October 8-9, Conference on Foodomics, Cesena, Italy, 24 (sözlü bildiri).

C2. Altan Mete A., Yağci S., Doğan, F. (2014). Effects of twin-screw extrusion processing conditions on some properties of chickpea extrudates. May 26-29, Novel Approaches in Food Industry, İzmir, Turkey,70 (sözlü bildiri).

C3. Altan Mete A., Yağci S., Doğan, F. (2013). Potential of legumes for the development of a nutritious snack using extrusion processing. October 23-26, 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucaus, Struga, Macedonia, 273 (poster bildiri).

C4. Yağci S., Doğan, F. (2013). Development of gluten-free bulgur-like product from lentil (Lens culinaris) species of pulses and investigation of quality parameters. October 23-26, 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucaus, Struga, Macedonia, 40 (sözlü bildiri).

C5. Yağcı S. and Göğüş, F. (2010). Innovative controlled sudden pressure release technique for processing of cereals and legumes. November 3-6, 1st International Congress on Food Technology, Antalya, Turkey, 389 (poster bildiri).

C6. Yağcı S., Göğüş F., Ozel M.Z., Hamilton J.F. and Lewıs A.C. (2010). Determination of volitile nitrosamines from various meat products using GCXGC-NCD. January 26-29, 11th International Symposium on Hyphenated Techniques in Chromatography and Hyphenated Chromatographic Analyzers, Bruges, Belgium.

C7. Yağcı S. and Göğüş F. (2008). Production of nutritious extruded snack from food by-products. April 24-26, ICC International Conference Bosphorus 2008, Istanbul, Turkey, 187 (poster bildiri).

C8. Yağcı S. and Göğüş F. (2007). Total phenolics and antioxidant activity of extruded snack produced from food-by-products. 24-26 October, 2nd International Congress of Food and Nutrition, İstanbul, Turkey, 208 (poster bildiri).

D. Ulusal Bilimsel Konferanslarda Yayınlanan Bildiriler

D1. Yağcı S. ve Karaaslan G. (2015). Bisküvi ununa farklı oranlarda eklenen nohut ununun hamur reolojisi üzerine etkileri. 28-30 Nisan, 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, 161 (poster bildiri).

D2. Yağcı S. ve Karaaslan G. (2015). Nohut unu katkılanan bisküvilerin fiziksel ve duyusal özellikleri. 28-30 Nisan, 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, 162 (poster bildiri).

D3. Yağcı S. ve Evci T. (2015). Kontrollü ani basınç farkı oluşturulması yöntemi ile üretilen buğday çerezinin fiziksel ve duyusal özellikleri. 28-30 Nisan, 2. İç anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, 307 (poster bildiri).

D4. Doğan F., Yağcı S. ve Altan Mete A. (2015). Baklanın (Vicia faba L.) ekstrüzyon tekniği ile değerlendirilmesi. 28-30 Nisan, 2. İç anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, 160 (poster bildiri).

D5. Evci, T. ve Yağcı S. (2012). Kontrollü Ani Basınç Farkı Oluşturulması Yöntemi Kullanılarak Nohut Çerezi Üretimi. 10-12 Ekim, 11. Gıda Kongresi, Hatay, 201 (poster bildiri).

D6. Yürümez H. ve Yağcı S. (2012). Yeşil mercimekten (Lens culinaris L.) glütensiz bulgur-benzeri ürün geliştirilmesi: Islatma koşullarının fiziksel özellikler üzerine etkisi. 10-12 Mayıs,3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya, 657-659 (poster bildiri).

D6. Yağcı S. ve Göğüş F. (2007). Yüzey tepki metodu kullanılarak pirinç bazlı ekstrüde gıdaların genleşme özelliklerinin incelenmesi. 8–10 Kasım, 5. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, 349 (poster bildiri).

D7. Yağcı S. ve Göğüş F. (2007). Pirinç bazlı ekstrüde gıdaların üretilmesinde kompozisyonun renk ve sertlik üzerine etkisi 8–10 Kasım, 5. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, 343-349 (poster bildiri).

D8. Yağcı, S. ve Göğüş, F. (2006). İrmik altı unu, yağsız fındık unu ve pirinç irmiği kullanılarak ekstrüde gıda üretilmesi. 7–8 Eylül, Hububat 2006, Gaziantep, 178–183 (poster bildiri).

D9. Yağcı, S., Altan, A., Göğüş, F. ve Maskan, M. (2006). Gıda atıklarının alternatif kullanım alanları. 24–26 Mayıs, Türkiye 9. Gıda Kongresi, Bolu, 499–502 (poster bildiri).

D10. Altan, A., Yağcı, S., Maskan, M. ve Göğüş, F. (2006). Arpanın ürün bazında değerlendirilmesi. 24–26 Mayıs, Türkiye 9. Gıda Kongresi, Bolu, 495–498 (poster bildiri).

D11. Yağcı, S., Altan, A. ve Kaya, A. (2005). Farklı salep miktarları içeren dondurma karışımının reolojik davranışının belirlenmesi. 19–21 Nisan, Gıda Kongresi, İzmir, 466–469 (poster bildiri).

D12. Altan, A., Yağcı, S., Göğüş, F. ve Maskan, M. (2005). Meyve ve sebze atıklarının hububat bazlı ekstrüde gıdaların üretiminde kullanımı. 19–21 Nisan, Gıda Kongresi, İzmir, 265–268 (poster bildiri).

D13. Altan, A., Kuş, S. ve Kaya, K. (2004). Gilaboru (Viburnum opulus L.) suyunun reolojik davranışının belirlenmesi. 23–24 Eylül, Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, 381–385 (poster bildiri).

D14. Kuş, S., Göğüş, F. ve Eren, S. (2002). Muhtelif hububat ürünlerindeki Hidroksimetil Furfuralın yüksek basınç sıvı kromatografi (HPLC) yöntemiyle belirlenmesi. 3–4 Ekim, Hububat 2002, Gaziantep, 451–457 (poster bildiri).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir