Eğitim

Derece                           Bölüm                      Üniversite                          Yıl
Lisans                                Kimya                       Selçuk Üniversitesi             2006
Y. Lisans                           Kimya                       Selçuk Üniversitesi             2009
Doktora                             Kimya                       Selçuk Üniversitesi             2015

Bir cevap yazın