Projeler

112T373 Bitkisel Yağların, Tek Enjeksiyonlu 3 Boyutlu Kromatografik Analizi İçin, Yeni SPE-HPLC-FIA Birleştirilmiş Sisteminin Oluşturulması ve Uygulamalarının Geliştirilmesi KBAG 1001 Araştırma Projesi TUBİTAK & Selçuk Üniversitesi Doktora Bursiyeri/
Tez Öğrencisi  2012-2015

12401045 Bitkisel Yağların, Tek Enjeksiyonlu 3 Boyutlu Kromatografik Analizi İçin, Yeni SPE-HPLC-FIA Birleştirilmiş Sisteminin Oluşturulması ve Uygulamalarının Geliştirilmesi S.Ü. BAP TÜBİTAK Ek-Araştırma Projesi Selçuk Üniversitesi Yardımcı Araştırmacı  2012-2015

11401121 Palm/pamuk yağı bazlı karışımların oluşturulmasıyla kızartmalık yağ üretim teknolojilerinin geliştirilmesi S.Ü. BAP Araştırma Projesi Selçuk Üniversitesi Yardımcı Araştırmacı 2011-2013

11201063 Bitkisel yağ analizleri için geciktirmeli ve ön deriştirmeli SPE sistemlerinin FIA-HPLC sistemlerine entegrasyonu ve uygulamalarının geliştirilmesi S.Ü. BAP Doktora Tez / Araştırma Projesi Selçuk Üniversitesi Yardımcı Araştırmacı  2011-2015

000150.STZ.2007-2 Ülkemizde üretilen pamuk yağlarının rafinasyonunun düzeltilmesi ve kullanım verimliliklerinin artırılması SAN-TEZ Projesi (Sanayi Tezleri Projesi) T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı & Selçuk Üniversitesi & Helvacızade Gıda İlaç Kimya San. ve Tic. A.Ş. Yüksek Lisans Bursiyeri /Tez Öğrencisi  2007-2009

08201044 Ülkemizde üretilen pamuk yağlarının rafinasyonunun iyileştirilmesiyle kullanım verimliliklerinin artırılması S.Ü. BAP Yüksek Lisans Tez Projesi Selçuk Üniversitesi Yardımcı Araştırmacı  2008-2009

08401007 Ülkemizde üretilen pamuk yağlarının rafinasyonunun düzeltilmesi ve kullanım verimliliklerinin artırılması S.Ü. BAP SAN-TEZ Ek-Araştırma Projesi Selçuk Üniversitesi Yardımcı Araştırmacı  2008-2010

Bir cevap yazın