Dersler

LİSANS DERSLERİ
Güz Dönemi
 1. Bitki Anatomisi ve Morfolojisi
 2. Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Laboratuvarı
 3. Ekonomik Bitkiler
 4. Kanser Biyolojisi
Bahar Dönemi
 1. Beslenme Biyokimyası
 2. Moleküler Bitki Gelişimi
 3. Sistematiğin Esasları
LİSANSÜSTÜ DERSLERİ
Güz Dönemi
 1. Bilgisayar Destekli İstatistiksel Analiz Yöntemleri
 2. Kanser Metabolizması ve Fitoterapi
Bahar Dönemi
 1. Bitkilerde Allelopati ve Sekonder Metabolitler
 2. Liken Biyolojisi