Çalışma Alanları

  • Likenoloji
  • Bitki Sekonder Metabolitleri
  • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
  • Bitki Toksisitesi
  • Genetik Toksikoloji
  • Hücre Kültürü Teknikleri