Projeler-Ödüller

Projeler
 1. Proje Adı: Yüksek fruktoz diyeti ile oluşturulan metabolik sendromlu sıçanların karaciğer dokularında mirNOME profilinin yeni nesil sekanslama yöntemiyle belirlenmesi ve insülin direnci ile ilişkili fonksiyonel mikroRNA’ların analizi
  Proje No: 217S484
  Proje Süresi: 2018-2021
  Proje Destekçisi: TÜBİTAK, 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
  Görevi: Araştırmacı
 2. Proje Adı: Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf sekonder metabolitlerinden fisodik asit ve olivetorik asidin HepG2 ve THLE2 hücreleri üzerindeki biyolojik etkilerinin belirlenmesi
  Proje No: 117Z632
  Proje Süresi: 2018-2019
  Proje Destekçisi: TÜBİTAK, 3001-Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
  Görevi: Yürütücü
 3. Proje Adı: Bazı yenilebilir mantar türlerinin sitotoksik, sitogenetik ve oksidatif etkilerinin araştırılması
  Proje No: BAP/13-YL-17
  Proje Süresi: 2017-2018
  Proje Destekçisi: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu
  Görevi: Yürütücü
 4. Proje Adı: In vitro koşullarda çoğaltılan Bacopa monnieri L. Pennell’nin oksidatif stres inhibisyon aktivitelerinin araştırılması
  Proje No: BAP/161215006
  Proje Süresi: 2016-2017
  Proje Destekçisi: Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu
  Görevi: Araştırmacı
 5. Proje Adı: Cladonia furcata (Huds.) Schrad. ve Platismatia glauca (L.) W.L.Culb. & C.F.Culb.’nın insan periferal lenfositleri üzerine sitotoksik ve oksidatif etkilerinin araştırılması
  Proje No: BAP/07-M-16
  Proje Süresi: 2016-2017
  Proje Destekçisi: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu
  Görevi: Yürütücü
 6. Proje Adı: Doku kültürü teknikleri ile çoğaltılan Ceratophyllum demersum L.’un farklı ekstraktlarının antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi
  Proje No: BAP/21-M-15
  Proje Süresi: 2015-2016
  Proje Destekçisi: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu
  Görevi: Yürütücü
 7. Proje Adı: In vitro koşullarda üretilen Ceratophyllum demersum L.’dan elde edilen ekstraktların insektisit etkilerinin belirlenmesi
  Proje No: BAP/05-M-15
  Proje Süresi: 2015-2016
  Proje Destekçisi: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu
  Görevi: Araştırmacı
 8. Proje Adı: Liken sekonder metabolitlerinin deneysel beyin tümör modeli üzerine potansiyel etkilerinin in vitro yöntemlerle araştırılması
  Proje No: BAP/01-D-13
  Proje Süresi: 2013-2015
  Proje Destekçisi: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu
  Görevi: Araştırmacı
 9. Proje Adı: Karaman yöresinde yetişen bazı yenilebilir makromantar türlerinin antioksidan ve antimikrobiyal etkilerinin incelenmesi
  Proje No: BAP/37-M-12
  Proje Süresi: 2012-2013
  Proje Destekçisi: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu
  Görevi: Araştırmacı
Ödüller
 1. TÜBİTAK-BİDEB Yurt İçi Doktora Bursu, 2011-2015
 2. TÜBİTAK-BİDEB Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu, 2007-2009