Projeler

me_ar_46

  • TBAG 109T012

Araştırmacı- Donor-Akseptor Niteliği Taşıyan Yeni Polifloren Türevlerinin Sentezi – Mart 2009 – 12 Ay

  • TUBİTAK Cost-115M762

Araştırmacı- Elektrokimyasal Kaplama Yöntemiyle Yeninesil Cu2MSnS4 (M= Zn+2, Mn+2,Co+2,Fe+2,Ni+2) İnce Filmlerin Sentezi ve Karşıt Elektrot Olarak Boya Duyarlı Güneş Gözesi Uygulamaları (2015 – 2017)

  • TUBİTAK  TEYDEB 1512

Araştırmacı- SolarSensPest (2016 – 2017)

sirket logosu

  • KMU/BAP 02-D-13

Yürütücü- DTP Tarzı İletken Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bu Polimerlerin Biyosensör Uygulamaları (2014-2015)

  • KMU/BAP 38-M-16

Yürütücü- Elektrokimyasal Kaplama Yöntemi ile Sentezlenen Polimerik Malzemenin Boya Duyarlı Güneş Hücrelerinde Karşıt Elektrot Olarak Kullanılması ve Kapasitör Uygulaması (2016-2018)

  • KMU/BAP 06-M-15

Yürütücü- Yakın kızıl ötesi bölgesinde anahtarlanabilen N-grubundan köprülü ve köprüsüz alkoksi grubu ile fonksiyonlandırılmış iletken polimerlerin sentez ve uygulamaları (2015-2018)