Ders Notları

 Termodinamik I-II

Kaynak Sunum:

http://www.kocaelimakine.com/ders-notlari/termodinamik-ders-anlatimi-ali-pinarbasi/

 Soru Çözümleri :

http://www.kocaelimakine.com/ders-notlari/yunus-cengel-termodinamik-kitabi-besinci-baski-cozumleri/

Termodinamik Özellik Tabloları ve Diyagramları   :
Termodinamik Özellik Tabloları ve Diyagramları

Polimer Bilimi ve Teknoloji   phd sunum _ 10052013

 • 1. ve 2. ünite   : Polimerlere Genel Bir Bakış
 •                           Polimerlerin Termal Karakterizasyonları
 • 3. Ünite           : Polimerlerin Molekül Ağırlıkları
 • 4. Ünite           : Polimerlerin Mekanik Özellikleri
 • 5. Ünite           : Polimer Sentezi
 • 6. Ünite           : Endüstriyel Polimerleşme
 • 7. Ünite           : Polimer Çözeltileri
 • 8. Ünite           :  Polimer işleme Teknikleri
 • 9. Ünite          : Polimerlerin Geri Dönüşüm Özellikleri

 • POLİMER KARAKTERİZASYON TEKNİKLERİ          

Proje Konuları :

 • Çevresel Uygulamalar için Yeni Yüksek Performanslı Bozulabilir Polimerler
 • Kimyasal veya Biyolojik Sensör Uygulamaları için Kullanılan  Polimerler
 • Doku Mühendisliği için Polimerler
 • Seçici / Duyarlı Gaz veya Sıvı Faz Membranları
 • Yakıt Hücresi Proton Değişim Membranı
 • Yapay Kas (Aktüatör) veya Şekil Bellekli Polimerler
 • Enerji Emici Polimer Malzemeler
 • Günlük Hayatta Kullanılan Polimerlerin Fonksiyonel ve Kimyasal Özellikleri

     İletken Polimerler          elektrokimya kongresi çeşme son

 • Bölüm.1   İletkenlik mekanizması ve Polimerler
 • Bölüm.2    İletken Polimerler
 • Bölüm.3    Elektrokimyasal Polimerizasyon
 • Bölüm.4    Elektroanalitiksel Metotlar 
 • Bölüm. 5   İletken Polimerler ve Uygulama Alanları
 • Bölüm. 6   Elektromagnetik Radyasyon ve Malzeme Karakterizasyon Teknikleri

Proje Konuları : İletken Polimerler ve Uygulama Alanları

 • Elektrokromik Cihazlar
 • Süper Kapasitörler
 • Tekrar Şarj Edilebilir Piller
 • Boya Duyarlı Güneş Gözeleri
 • Biyosensörler
 • Işık Saçan Diyotlar
 • Ferromagnetizm

Enerji Sistemlerinin

Çevresel Etkileri

indir

     Ders Notları Linki   :   ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

Proje Sunum Linki    :  Enerji Sistemlerinin Çevresel Etkileri Proje Sunum Günleri (2017-2018 Güz Dönemi)

Proje Konuları : 

  • ISO, Uluslararası Standartlar Teşkilâtı ve Çevresel Açıdan Önemi
  • Enerji Verimliliği ve Çevresel Etkiler
  • Güneş Enerji Teknolojisi  ve Çevresel Etkileri
  • Biyogaz Enerji Kaynakları ve Çevresel Etkileri
  • Motor Teknolojileri ve Çevresel Etkileri        
  • Rüzgar Türbin Teknololojisi ve Çevresel Etkileri
  • Termik santraller ve Çevresel Etkileri
  • Nükleer Enerji Santralleri ve Çevresel Etkileri
  • Polimer Atıklar ve Çevresel Etkileri
  • Petrol Atıkları ve Çevresel Etkileri
  • Jeotermal Enerji Santralleri ve Çevresel Etkileri
  • Dünya’daki Sera Gazı, Küresel Isınma Problemleri
  • Ulaşım sektörü ve Çevresel Etkileri
 • Karaman Enerji Sektörü ve Çevresel Problemleri

Yakıt Hücreleri

images

   Ders Notları Linki :Yakıt Hücreleri-Ders notları