Bildiriler

Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

2023

36.Buket Bezgin Carbas,  “Conjugated Polymers for Photo-electrochromic Devices”  1st International Conference on Contemporary Academic Research ICCAR 2023.  17-19/05/2023. Konya– Türkiye-Sunum-Tam metin bildiri

35.Buket Bezgin Carbas, Senem Düzgün, “Electrochromic Glass Design with Solar Energy”  1st International Conference on Contemporary Academic Research ICCAR 2023. 17-19/05/2023. Konya- Türkiye-Sunum-Tam metin bildiri

2022

34.Buket Bezgin Carbas,  A multielectrochromic copolymer based on pyrrole and 3,4-ethylenedioxythiophene” 4 th International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences. 625-632. 10/11/2022, ISBN: 978-605-73046-4-3. Konya– Türkiye-Sunum-Tam metin bildiri-Proceeding

2018

33. Emre Gül, Buket Bezgin Carbas,  Güneş Panellerinde Yeni Bir Teknoloji: Solar Kar Önleyici Sistem” 7th International Molecular Biology and Biotechnology Congress 26-27 Nisan 2018,  Ankara– Türkiye-Özet metin.

32. Kübra Kum, Emre Gül, Buket Bezgin Carbas,  “Yenilikçi bir Teknoloji: Akıllı Otopark Projesi” 7th International Molecular Biology and Biotechnology Congress 26-27 Nisan 2018,  Ankara– Türkiye-Özet metin.

31. Canan Dursun, Doğukan Acar, Buket Bezgin Carbas,  “Yeni Bir Prototip Model Biyogaz Santrali” International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 25-27 Nisan 2018, Konya– Türkiye-Özet metin.

2017

30. Seckin Akin, Erdinc Erol, Mahir Gulen, Erdi Akman, Buket Bezgin Carbas, Faruk Ozel, Savas Sonmezoglu “Synthesis of CXTS (X = Mn2+, Ni2+) thin films by two-step electrodeposition and their application in DSSC as counter electrode” European Materials Research Society Conference, E-MRS, 18-21 September 2017,  Warsaw- Poland-Özet metin.

29. Burak Tekin, Mahir Gulen, Seckin Akin, Erdi Akman, Buket Bezgin Carbas, Faruk Ozel, Savas Sonmezoglu Solution processed Cu2XSnS4 (X= Zn, Mn, Ni, Fe, Co) photoelectrochemical solar cells via electrochemical process free-sulphurization” European Materials Research Society Conference, E-MRS, 18-21 September 2017,  Warsaw- Poland-Özet metin.

28. Barış Emre Bingöl, Burak Tekin, Buket Bezgin Çarbaş, International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development September 21-24, 2017 Isparta / TURKEY, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi “Yeni Ditiyenilpirol ve ProDOT Bazlı Kopolimerlerin Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi”,132, Sözlü Sunumu-Özet Metin

27. Ayhan Vanlıoğlu, Buket Bezgin Çarbaş, Selmin Ener Ruşen, International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development September 21-24, 2017 Isparta / TURKEY, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi “Karaman’da Bir Evin Elektrik İhtiyacının Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Sistem ile Karşılanması”,105, Sözlü Sunumu-Özet Metin

26. İsa BAYRAM, Buket Bezgin Çarbaş, International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development September 21-24, 2017 Isparta / TURKEY, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Fotovoltaik Sistem Potansiyeli ve Maliyet Analizi”, 462, Poster Sunumu-Özet Metin

2016

25.Burak Tekin, Buket Bezgin Çarbaş,  International Conference on Advanced Technology and Sciences, Konya, Türkiye, 2016. “Electrochemical Studies on Poly 3, 4 ethylenedioxythiophene Polymer and its Potential Application in Electrochemical Capacitor”, Sözlü Sunum-Tam Metin Bildiri.

24.  Selmin Ener Ruşen, Buket Bezgin Çarbaş, Abdurrahman Ülker,   International Conference on Advanced Technology and Sciences, Konya, Türkiye, 2016. “Monthly Optimization of a New Hybrid Renewable Energy System Considering Energy and Agriculture Efficiency”, Sözlü Sunum-Tam Metin Bildiri.

23. Merve Çelik, Buket Bezgin Çarbaş, Savaş Sönmezoğlu, 1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development, Polonya, 2016. “Cost effective Polythiophene Counter Electrodes for Dye Sensitized Solar Cells”, Sözlü Sunum-Tam Metin Bildiri.

22. Erdinç Erol, Merve Çelik Tolu,  Buket Bezgin Çarbaş, Faruk Özel, Savaş Sönmezoğlu, 2nd International Conferebce on Organic Electronic Material Technologies, Çanakkale, Türkiye, 2016. “Studies on Potential Optimization of Cu2ZnSnS4 Thin Film Prepared by One Step Electrochemical Deposition Method“, Poster-Özet Bildiri.

21.  Buket Bezgin Çarbaş, Selmin Ener Ruşen, Abdurrahman Ülker,   8th Ege Energy symposium and ExhibitionMuğlaTürkiye, 2016. “Design of a New Hybrid Renewable Energy System“, Sözlü Sunum-Tam Metin Bildiri.

20.   Merve Çelik, Buket Bezgin Çarbaş, Savaş Sönmezoğlu, 8th Ege Energy symposium and Exhibition, Muğla, Türkiye, 2016. “Poly (3,4-alkylene dioxythiophene) (P(ProDOT)) Derivatives as Counter Electrode for Dye Sensitized Solar Cells”, Sözlü Sunum-Tam Metin Bildiri.

19. Merve Çelik, Buket Bezgin Çarbaş, Savaş Sönmezoğlu, 3. Anadolu Enerji Sempozyumu, Afyon, 2016. “İletken Polimerler ve Enerji Uygulamaları”, Sözlü Sunum-Tam Metin Bildiri.

18.  Merve Çelik, Buket Bezgin Çarbaş, Savaş Sönmezoğlu, 3. Anadolu Enerji Sempozyumu, Afyon, 2016. “Elektrokimyasal Depolama Yöntemi ile Pedot İletken Polimerinin Sentezlenmesi ve Karşıt Elektrot olarak Boya Duyarlı Güneş Pillerinde Uygulanması”, Sözlü Sunum-Tam Metin Bildiri.

2015

17.  Buket Bezgin Çarbaş, Serhat Odabaş, International Conference on Engineering and Natural Science, Saint Petersburg, Rusya, 2015. “Electropolymerization of a new carbazole tetra substituted phenylethene derivative and its electrochromic device application”, Sözlü Sunum-Tam Metin Bildiri.

16. Serap Eken, Buket Bezgin, Atilla Cihaner, Ahmet M. Önal. 5. Fiziksel Kimya Kongresi, Malatya, Türkiye, 2015. “Meta veya Para Halo Benzen Sübstitüye SNS Monomerlerinin Sentezi ve Elektropolimerizasyonu”, Sözlü Sunum-Özet Bildiri

2014

15.  Buket Bezgin Çarbaş, Arif Kıvrak, Ecem Teke, Metin Zora, Ahmet M. Önal. 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 2014. “Multikromik Polimer Sentezi ve Elektrokromik Aygıt Uygulamaları”, Sözlü Sunum-Tam Metin Bildiri.

14. Eken S., Çarbaş Bezgin B., Önal A.M. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, Tokat, Türkiye, 2014. “Yeni tiyenil pirol monomerlerinin sentezi ve elektrokimyasal yöntemle polimerleştirilmeleri” Poster-Özet Bildiri.

2013

13. Buket Bezgin Çarbaş, Arif Kıvrak, Ahmet M. Önal, Metin Zora. 10th International Electrochemistry Meeting , Konya /Türkiye, 2013. “A New Blue Light Emitting and Electrochromic Polyfluorene Derivative for Display Applications”. Sözlü Sunum-Özet Bildiri.

2012

12. Buket Bezgin Çarbaş, Aziz İbrahim Yağan, Ahmet M. Önal. 4. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 2012.“Yeni Bir Floren Türevinin 3 4 Etilendiyoksitiyofen ile Elektropolimerizasyonu”,Poster-Özet Bildiri.

11.  Arif Kıvrak, Buket Bezgin Çarbaş, Metin Zora, Ahmet M. Önal. 4. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 2012. “Kinoksalin birimi ile Fonksiyonlandırılmış Demir Katyonuna Duyarlı Yeni Donör-Akseptör Özellikli Tiyofen ve Floren türevlerinin sentezi ve polimerizasyonu”, Sözlü Sunum-Özet Bildiri.

10.  Buket Bezgin Çarbaş, Ahmet M. Önal. 4. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 2012.“Yeni Floren-Ksanten Bazlı Hibrit Elektrokromik ve Floresan Polimer Sentezi”,Sözlü Sunum-Özet Bildiri.

9.  Buket Bezgin Çarbaş, Arif Kıvrak, Ahmet M. Önal, Metin Zora. 243th ACS National Meeting &Exposition, San Diego, Kaliforniya, ABD, 2012. “Polymerization of novel donor acceptor type functional fluorene derivatives at C9 position”, Poster-Tam Metin Bildiri.

2011

8. Buket Bezgin Çarbaş, Arif Kıvrak, Metin Zora, Ahmet M. Önal. 9 th International Electrochemistry Meeting, İzmir, Türkiye, 2011. “Synthesis of a series of novel fluorescent and ion sensitive monomers based on electron deficient fluorene derivatives bearing quinoxaline moieties and their electropolymerization”, Sözlü Sunum-Özet Bildiri.

7. Buket Bezgin Çarbaş, Arif Kıvrak, Ahmet M. Önal. 9 th International Electrochemistry Meeting, İzmir, Türkiye, 2011. “Electrochromic Donor Acceptor typed Fluorene Derivatives”, Sözlü Sunum-Özet Bildiri.

6. Buket Bezgin Çarbaş, Arif Kıvrak, Metin Zora, Ahmet M. Önal. 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 2011. “Floresans ve iyonlara karşı duyarlı kinoksalin birimliyeni monomer sentezi ve elektropolimerizasyonu”Poster-Özet Bildiri.

2010

5.  Buket Bezgin Çarbaş, Ahmet M. Önal. 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 2010. “Donör-akseptör niteliği taşıyan düşük bant aralıklı yeni polifloren kopolimer türevlerinin sentezi”. Poster-Özet Bildiri

4.  Buket Bezgin Çarbaş, Arzu Yavuz,  Leyla Aras, Ahmet M. Önal. 3. Ulusal Polimer Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 2010. “4-(2, 5-di-2- thiophene-2- yl- pyrrol-1-yl) Grupları ile Fonksiyonlandırılmış Yeni Ftalocyanin Türevlerinin Sentezi ve Elektropolimerizasyonu”, Sözlü Sunum-Özet Bildiri

2009

3. Arzu Yavuz, Buket Bezgin, Ahmet M. Önal. 8 th International Electrochemistry Meeting, Antalya, Türkiye, 2009. “Synthesis and Characterization of a New Conducting Polymer Based on 4-(2,5-di-2-thiophen-2-yl-pyrrol-1-yl)-phthalonitrile” Poster-Özet Bildiri

2. Buket Bezgin, Ahmet M. Önal.8 th International Electrochemistry Meeting, Antalya,        Türkiye, 2009. “Synthesis Of New Low Band Gap Polyfluorene Derivatives Bearings            Donor- Acceptor Units”, Sözlü Sunum-Özet Bildiri

2007

1.Buket Bezgin, Atilla Cihaner, Ahmet M. Önal. 21. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, Türkiye, 2007.“9-Fluorenkarboksilik asitin elektrokimyasal yöntemle polimerleştirilmesi ve elektrokromik cihaz uygulaması”, Poster-Özet Bildiri.