Kongreler

Ulusal Konferanslar/Çalıştaylar

25) 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi
İzmir-Türkiye, 23-26 Ağustos 2016
Poster Sunumu: “Sol-Jel Yöntemi İle Sentezlenmiş ZnO Kaplı İnce Filmlerin Antibakteriyel Etkisi”

24) 18.Ulusal Biyoteknoloji  Kongresi
Konya-Türkiye, 18-19 Aralık 2015
Poster Sunumu: “Lignoselülozik Atıklardan Antimikrobiyal Biyozunur Film Üretiminin Tepki Yüzey Yöntemi ile Optimizasyonu”

23) İç  Anadolu  Bölgesi  2.  Tarım  ve  Gıda  Kongresi
Nevşehir-Türkiye, 28-30 Nisan 2015
Poster Sunumu: “Biyobozunur ambalaj malzemesi üretimi amacıyla lignoselülozik atıkların hemiselüloz içeriklerinin taranması”

22) İç  Anadolu  Bölgesi  2.  Tarım  ve  Gıda  Kongresi
Nevşehir-Türkiye, 28-30 Nisan 2015
Poster Sunumu: “Yanıt yüzey yöntemi ile zeytin atığı pirinadan hemiselüloz ekstraksiyonun  optimizasyonu”

21) 3. Gıda Ar-Ge Proje Pazarı
İzmir-Türkiye, 21-22 Nisan 2015
Poster Sunumu: “Tarımsal atıklardan yerli üretim enzimle prebiyotik gıda katkı maddesi üretimi”

20) 3. Gıda Ar-Ge Proje Pazarı
İzmir-Türkiye, 21-22 Nisan 2015
Poster Sunumu: “Zeytinyağı üretim atığı pirinadan doğada kendiliğinden yok olan gıda ambalaj malzemesi üretimi”

19) XI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi
Eskişehir-Türkiye, 2-5 Eylül 2014
Poster Sunumu: “Scytalidium thermophilum‘dan Ksilanaz Üretiminin İstatistiksel
Optimizasyonu, Enzimin Biyokimyasal Karakterizasyonu ve Atık Biyokütleden
Ksilooligosakkarit Üretim Potansiyelinin Taranması”

18) IV. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi
Konya-Türkiye, 28-30 Mayıs 2014
Sözlü Sunum: “Zeytinyağı Endüstrisi Atığı Pirinadan Ksiloz Üretimi”

17) IV. Ulusal Kristalografi Toplantısı (Uluslararası Katılımlı)
Diyarbakır-Türkiye, 17-19 Mayıs 2014
Sözlü Sunum: “Crystallization of Scytalidium thermophilum Xylanase by Vapor
Diffusion”

16) V. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi
Bolu-Türkiye, 24-25 Nisan 2014
Poster Sunumu: “Zeytinyağı Endüstrisi Atığı Pirinadan Biyobozunur Film Üretimi”
Poster Sunumu: “Evsel Gıda Atıklarının Hemiselüloz Bileşimlerinin Taranması”
Poster Sunumu: “Çay Fabrikası Atıklarının Biyobozunur Film Üretimi İçin
Değerlendirilmesi”

15) İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi
Niğde-Türkiye, 2-4 Ekim 2013
Poster Sunumu: “Karaman İlinde Yetiştirilen Elma Çeşitlerinin Antimikrobiyal <Aktivitelerinin Belirlenmesi”

14) II. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
Antalya-Türkiye, 15-18 Kasım 2012 6
Poster Sunumu: “Scytalidium thermophilum Ksilanazının Saflaştırılması ve
Karakterizasyonu”

13) XI. Ulusal Gıda Kongresi
Hatay-Türkiye, 10-12 Ekim 2012
Poster Sunumu: “Biyofilmlerin Gıda Ambalajı Olarak Kullanılması Amacıyla
Enzimatik Yollarla Buhar Geçirgenliklerinin Düşürülmesi”

12) XI. Ulusal Gıda Kongresi
Hatay-Türkiye, 10-12 Ekim 2012
Poster Sunumu: “Ksilanolitik Enzim Sisteminin Gıda Endüstrisinde Kullanımı”

11) IX. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi
Ankara-Türkiye, 22-25 Haziran 2010
Poster Sunumu: “Aspergillus terreus NRRL 1960 Ksilanazının Üretimi, Saflaştırılması ve Karakterizasyonu”

10)  IX. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi
Ankara-Türkiye, 22-25 Haziran 2010
Sözlü Sunum: “Çift Aktiviteli Özgün Bir Enzim Olan Scytalidium thermophilum
Katalaz-Fenol Oksidazının Üretimi, Saflaştırılması ve Kristal Yapısının Belirlenmesi”

9) II. Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Çalıştayı
Ankara- Türkiye, 28 Mayıs 2010

8) XVI. Biyoteknoloji Kongresi
Antalya-Türkiye, 13-16 Aralık 2009
Poster Sunumu: “Tarımsal atıklar kullanılarak Scytalidium thermophilum ksilanazının üretimi, saflaştırılması ve karakterizasyonu”

7) XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi
Antalya-Türkiye, 13-16 Aralık 2009
Bildiri: “Scytalidium thermophilum’un çift aktiviteli özgün katalaz-fenol oksidaz
enziminin üretimi, yapısının belirlenmesi ve mutasyonu”

6) XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi
Antalya-Türkiye, 13-16 Aralık 2009
Bildiri: “Özgün bir çift aktiviteli enzim: Scytalidium thermophilum’un ürettiği katalaz-fenol oksidaz”

5) XV. Biyoteknoloji Kongresi
Antalya-Türkiye, 28-31 Ekim 2007
Poster Sunumu: “Scytalidium thermophilum çift fonksiyonlu katalazının saflaştırılması, karakterizasyonu ve katekol oksidaz aktivitesinin tanımlanması”

4) VII. Kimya Mühendisliği Kongresi
Eskişehir-Türkiye, 5-8 Eylül 2006 Poster Sunumu: “Scytalidium thermophilum fenol oksidazının saflaştırılması”

3) XIV. Biyoteknoloji Kongresi
Eskişehir-Türkiye, 31 Ağustos-2 Eylül 2005
Poster Sunumu: “Scytalidium thermophilum fenol oksidazlarının üretimi,
saflaştırılması ve karakterizasyonu”

2) VI. Kimya Mühendisliği Kongresi
İzmir-Türkiye, 7-10 Eylül 2004 7
Bildiri: “Endüstriyel fenolik biyodönüşüm süreçlerinde kullanılmak amacıyla kullanımı olmayan bitkisel kaynakalardan fenol oksidazların elektroforetik yolla taranması, karakterizasyonu ve tutuklanması”

1) XIII. Biyoteknoloji Kongresi
Çanakkale-Türkiye, 25-29 Ağustos 2003
Poster sunumu: “Polifenol oksidaz üretimi için kullanımı olmayan bitkisel kaynakların taranması ve enzimin karakterizasyonu”

Uluslararası Konferanslar/Çalıştaylar

20) International Sicences and Academic Congress, Konya-Türkiye, 19-20 April 2019
Oral Presentation: “Haşhaş sapı atıklarından hemiselüloz eldesi için kontrollü ani basınç farkı oluşturma ve alkali özütleme süreçlerinin optimizasyonu”

19) International Conference on Raw Materials to Processed Foods, Antalya-Türkiye, 11-13 April 2018
Oral Presentation: “Biodegradable plastics from palm tree wastes”

18) COST-FP1306 Action Workshop on “Valorisation of lignocellulosic biomass side streams for sustainable production of chemicals,  materials  &  fuels using  low  environmental  impact  technologies”, Thessaloniki-Greece, 12-14 March 2018
Oral presentation: “Effect of the controlled instant pressure drop (DIC) pretreatment on value-added product recovery from olive-oil industry solid waste”

17) Food Biotechnology and Biosafety Workshop
Ankara-Türkiye, 9-11 Ekim 2017

16) Food Factor I Barcelona Conference
Barselona-İspanya, 4-6 Kasım 2016
Poster sunumu:  “Valorization of lignocellulosics by active packaging approach: Preparation of antimicrobial hemicellulose-based biofilms

15) COST-FP1306 Workshop on “Valorisation of lignocellulosic biomass side streams for sustainable production of chemicals,  materials  &  fuels using  low  environmental  impact  technologies”
Dubrovnik-Hırvatistan, 4-6 Nisan 2016
Sözlü sunum:  “Optimization of Hemicellulose Extraction Conditions from Olive Waste Pomace for Hemicellulose-Based Biodegradable Film Production”

14) International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS)
Üsküp-Makedonya, 15-19 Mayıs 2015
Sözlü sunum:  “Agricultural  waste  biomass  hydrolysis  by  Scytalidium
thermophilum xylanase”
13) COST-FP1306 Workshop on “Valorisation of lignocellulosic biomass side
streams for sustainable production of chemicals,  materials  &  fuels
using  low  environmental  impact  technologies”
Belgrad-Sırbistan, 2-5 Şubat 2015
Poster  sunumu:  “Screening  of  Lignocellulosic  Wastes  for  Hemicellulose-based
Biofilm Production”

12) COST-FP1306 Workshop on “Valorisation of lignocellulosic biomass side
streams for sustainable production of chemicals,  materials  &  fuels
using  low  environmental  impact  technologies”
Belgrad-Sırbistan, 2-5 Şubat 2015
Poster sunumu: “Utilization of Olive Waste Pomace for Xylooligosaccharide
Production”

11) 15. International Conference on the Crystallization of Biological Macromolecules
Hamburg-Almanya, 17-20 Eylül 2014
Poster Sunumu: “Purification, Characterization and Crystallization of Scytalidium
thermophilum Xylanase”

10) III. International Congress of Molecular Biology and Biotechnology
Saraybosna-Bosna Hersek, 2-6 Haziran 2014
Sözlü Sunum: “Comparative analysis of phytochemical constituents, antioxidant
and antimicrobial activity, phenolic and protein content of Karaman-grown apples”

9) International Enzymes for Biocatalysis Workshop
İstanbul-Türkiye, 3-5 Haziran 2014
Poster Sunumu: “Purification strategies of Scytalidium thermophilum xylanase”

8) New Horizons in Biocatalysis for Biomaterials Workshop (Biocat-Mat)
İzmir- Türkiye, 8-12 Nisan 2014
Sözlü Sunum: Research summary

7) V. Bioengineering Congress
İzmir-Türkiye, 16-19 Haziran 2010
Sözlü Sunum: “’One-step purification and characterization of a low molecular
weight xylanase from Aspergillus terreus NRRL 1960”

6) IV. Annual Workshop of COST FP0602 – Biotechnological Processing of
Lignocellulosic Raw Materials
İzmir-Türkiye, 21-24 Eylül 2010
Poster Sunumu: “’Investigation of Xylanolytic Enzyme System of Aspergillus
terreus NRRL 1960 and Biochemical Characterization of its Xylanases”

5) International Symposium on Biotechnology: Developments and TrendsAnkara-Türkiye, 27-30 Eylül 2009
Poster Sunumu: “Structure studies of CATPO (Catalase-phenol oxidase)”

4) XIV. European Congress on Biotechnology
Barselona-İspanya, 13-16 Eylül 2009
Özet: “Purification, characterization and identification of a novel bifunctional catalase-phenol oxidase from Scytalidium thermophilum

3) XII. European Congress on Biotechnology
Kopenhag-Danimarka, 21-24 Ağustos 2005
Poster Sunumu: “Production, purification and characterization of Scytalidium
thermophilum phenol oxidases”

2) V. European Symposium on Biochemical Engineering Science (ESBES)
Stuttgart-Almanya, 8-11 Eylül 2004
Poster sunumu: “Screening, isolation and characterization of plant based phenol oxidases”

1) V. European Symposium on Biochemical Engineering Science (ESBES)
Stuttgart-Almanya, 8-11 Eylül 2004
Poster sunumu: “Triton X-114 based aqueous two phase extraction of phenoloxidases from Agaricus bisporus

Kongreler için 2 cevap

 1. Özgür Üzden der ki:

  Saygıdeğer hocamız,

  20) 3. Gıda Ar-Ge Proje Pazarı
  İzmir-Türkiye, 21-22 Nisan 2015
  Poster Sunumu: “Zeytinyağı üretim atığı pirinadan doğada kendiliğinden yok olan gıda ambalaj malzemesi üretimi”

  konusunda çalışmalarınızı okumak isteriz. Mail adresimize yapılan çalışmaya dair tezinizi gönderebilirseniz çok seviniriz.

  Sevgi ve selamlarımızla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir