Projeler

1. Haşhaş Endüstrisi Atıkları ve Yan Ürünlerinden Hemiselüloz Eldesi İçin Kontrollü Ani Basınç Farkı Oluşturma ve Alkali Özütleme Süreçlerinin Optimizasyonu, TÜBİTAK Projesi, Proje Yürütücüsü, (2018-2019)

2. Lignoselülozik biyokütlenin ekstrüzyon ile önişlemi ve enzimatik yolla ksilooligasakkarit üretimi, KMÜ-BAP Projesi , Araştırmacı, (2018-Devam etmekte)

3. Zeytinyağı endüstrisinin lignoselülozik yan ürünü olan pirinadan biyorafineri yaklaşımıyla yüksek katma değerli ürünlerin üretimi ve karakterizasyonu, KMÜ-BAP Projesi , Proje Yürütücüsü, (2017-Devam etmekte)

4. Şeker pancarı küspesinden hemiselüloz özütlenmesi koşullarının optimizasyonu ve hemiselüloz temelli biyobozunur film üretimi, KMÜ-BAP Projesi, Proje Yürütücüsü, (2016-2018)

5. Lignoselülozik Atıklardan Hemiselüloz Bazlı Antimikrobiyal Biyobozunur Film
Üretimi, KMÜ-BAP Projesi (COST-FP1306 aksiyonuna dahil), Proje Yürütücüsü,
(2014-2016)

6. Aspergillus terreus Ksilanolitik Sisteminin Batık ve Katı Kültürde Tepki Yüzey
Metodolojisi ile Üretim Koşullarının Optimizasyonu, Bu Kültürlerde Hücre Dışı
Proteinlerinin Karşılaştırmalı Proteomik Analizi ve Ksilanazın Kristalizasyonu,
TÜBİTAK-3501-Kariyer Projesi, Araştırmacı, (2013-2016)

7. Elma Çeşitlerinin Uçucu Yağ Bileşimleri, Antimikrobiyal ve Antioksidan
Aktivitelerinin Taranması ve Elma Ağacı Yapraklarının Ksilanaz Üretiminde
Kullanılabilirliğinin İncelenmesi, KMÜ BAP Projesi, Proje Yürütücüsü, (2012-
2014)

8. Endüstriyel Uygulamalar İçin Scytalidium thermophilum Ksilanazının Tarımsal
Atıklar Kullanılarak Üretimi, Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve X-Işını Yapı
Analizi Amacıyla Kristalizasyonu, TÜBİTAK-3501-Kariyer Projesi, Proje
Yürütücüsü, (2011-2014)

9. Biyofilmlerin Gıda Ambalajı Olarak Kullanılması Amacıyla Enzimatik Yollarla Buhar
Geçirgenliklerinin Düşürülmesi, Ege Üniversitesi-BAP Projesi, Proje Yürütücüsü,
(2011, Tamamlandı)

10. Amerika Şebeke Suyunun Simülasyonu ve Bulaşık Makinesi Ömrü Üzerine Etkileri,
TÜBİTAK -TEYDEB Projesi, Proje Yürütücüsü, (Arçelik A.Ş., 2008, Tamamlandı)

11. Fenol Oksidaz Aktivitesi de Bulunan Katalaz Enziminin Scytalidium
thermophilum‘dan Üretilmesi ve Karakterizasyonu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi-
BAP Projesi, Araştırmacı, (2007, Tamamlandı)

12. Scytalidium thermophilum fenol oksidazının saflaştırılması ve karakterizasyonu,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi-BAP Projesi, Araştırmacı, (2006, Tamamlandı)

13. Polifenol oksidaz enziminin Thermomyces lanuginosus küfünden üretim
koşullarının optimizasyonu ve ayrıştırılması, TÜBİTAK-MİSAG Projesi,
Araştırmacı, (2005, Tamamlandı)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir