Girişimcilik Ekosistemi

Girişimcilik olgusu klasik ve dogmatik düşünce sisteminin dışında, olaylar ve olgular arasında bağlantı kurabilen, düşünen, araştıran, sorgulayan ve  analiz edebilen bir yaklaşıma sahip olmakla ilişkilidir (Çiçek ve Durna, 2012: 18). Dolayısı ile girişimcilik konusunun toplumsal olarak bilginin üretilme, elde edilme, işlenme süreci ile yakından ilişkili olduğu kabul edilmelidir. Kültürlerin olay ve olguların sahip olduğu sahip olduğu özellikleri benimseme, kabullenme ve entegre edebilme yetenek ve yeterlilikleri değişim potansiyellerini ortaya koymaktadır. Bu süreçlerin her biri sahip olunan kültürel genetik  kodlara göre farklı değerlendirilmektedir. Bazı gelişmeler bir toplumda tehdit olarak algılanırken başka bir toplumda hiç bir etki yaratmamakta yada bir fırsat olarak kabul edilerek harekete geçilmektedir.

Genel kategorisine gönderildi | 1 yorum