THESES SUPERVISED

1. Seda OĞUZ (Selçuk Üniversitesi)
Tez başlığı: Genelleştirilmiş Bruck-Reilly *-Genişlemesi ve Bazı Cebirsel Sonuçları (Doktora tezi)
Tezin bitiş tarihi: Eylül 2015

2. Nurten URLU (Selçuk Üniversitesi) (eş danışman)
Tez başlığı: Bazı Cebirsel yapılar için Gröbner Taban (Yüksek lisans tezi)
Tezin bitiş tarihi: Haziran 2015

3. Esra KIRMIZI ÇETİNALP (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)
Tez başlığı: Bazı Grup ve Monoid Yapıları için karar Verme Problemleri ve Büyüme Serileri  (Yüksek lisans tezi)
Tezin bitiş tarihi: Haziran 2016

4. Merve ŞİMŞEK (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)
Tez başlığı: GAP (Grup, Algoritma ve Programlama) ve Yeniden Yazma Sistemi ile İlgili Uygulamalar  (Yüksek lisans tezi)
Tezin bitiş tarihi: Haziran 2018

5. Hasibe ALTUNBAŞ (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)
Tez başlığı: Graf Teorisinin Bazı Uygulamaları ve Grupların Çapraz Çarpım Grafı  (Yüksek lisans tezi)
Tezin bitiş tarihi: Haziran 2018

6. Esra KIRMIZI ÇETİNALP (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)
Tez başlığı: Grupların Çapraz Çarpımı ve Cebirsel Özellikleri (Doktora tezi)

Tezin bitiş tarihi: Temmuz 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir