Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. GELİŞKEN ALİ (2016). Behavior of Solutions of a System of Max Type Difference Equations. Computational And Applied Mathematics Journal, 2(4), 34-37. (Yayın No: 2987237)

2.GELİŞKEN ALİ (2016).  Periodic Solutions of Two Three Dimensions Systems of Difference Equations.  Selcuk Journal of Applied Mathematics, 15(2) (Yayın No: 2696733)

3.GELİŞKEN ALİ,KARA MERVE (2015).  Some General Systems of Rational Difference Equations.  Journal of Difference Equations, 2015, Doi: dx.doi.org/10.1155/2015/396757 (Yayın No: 1640678)

4.Kurbanlı A Selçuk, Yalçınkaya İbrahim, Gelişken Ali (2013).  On the behavior of the solutions of the system of rational difference equations x n 1  x n 1   y n x n 1  1   y n 1  y n 1   x n y n 1  1   z n 1  x n z n 1  y n.  International Journal of Physical Sciences, 8(2), 51-56., Doi: 10.5897/IJPS12.444 (Yayın No: 268357)

5.Karatas Ramazan , Gelisken Ali (2011).  QUALITATIVE BEHAVIOR OF A RATIONAL DIFFERENCE EQUATION.  ARS COMBINATORIA, 100(null), 321-326. (Yayın No: 264661)

6.Yalçınkayaİbrahim, Çinar Cengiz, Gelişken Ali (2010).  On the Recursive Sequence x n 1   max x n  A  x n  2x n 1.  Discrete Dynamics in Nature and Society, 2010(2010), 13-13. (Yayın No: 266189)

7.Gelişken Ali, Çinar Cengiz, Yalçınkaya İbrahim (2010).  On a Max Type Difference Equation.  Advances in Difference Equations, 2010(2010), 6-6. (Yayın No: 266745)

8.Gelişken Ali, Çinar Cengiz (2009).  On the Global Attractivity of a Max Type Difference Equation.  Discrete Dynamics in Nature and Society, 2009(2009), 5-5. (Yayın No: 266596)

9.Gelişken Ali, Çinar Cengiz, Kurbanlı Abdullah Selçuk (2009).  On the asymptotic behavior and periodic nature of a difference equation.  Computers and Mathematics with Applications, 59(2), 898-902. (Yayın No: 265341)

10.Gelişken Ali, Çinar Cengiz, Yalçınkaya İbrahim (2008).  On the Periodicity of a Difference Equation With Maximum.  Discrete Dynamics in Nature and Society, 2008(2008), 11-11. (Yayın No: 266377)

11.Gelişken Ali, Çinar Cengiz, Karataş Ramazan (2008).  A Note on the Periodicity of the Lyness Max Equation.  Advances in Difference Equations, 2008(2008), 5-5. (Yayın No: 267044)

12.Gelişken Ali, Yalçınkaya İbrahim (2005).  On the Solutions of the Difference Equation x n 1    max  A   x n   x n 1    B.  Selcuk Journal of Applied Mathematics, 6(1), 55-71. (Yayın No: 264044)

13.GELİŞKEN ALİ (1900).  On A System of Rational Difference Equations.  Journal of Computational Analysis and Applications, 23(4), 593-606., Doi: http://www.eudoxuspress.com/images/39-2017-GELISKEN-AND-47-2017-GHULAM-JOCAAA-VOL-23-NO-4-2017-pp-593-623.pdf (Yayın No: 2697187)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler 

1.ÇİNAR Güven,GELİŞKEN ALİ,ÖZKAN OZAN (2017).  On The Behavior of Solutions of Difference Equations x(n+1)=x(n-5) x(n-7) x(n-9)/[ x(n-1) x(n-3)[+-1+- x(n-5) x(n-7) x(n-9)]].  International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3548869)

2.GELİŞKEN ALİ,ÇİNAR Güven,ÖZKAN OZAN (2017).  On The Solutions of Difference Equations x(n)=phi(from k=4 to k=7)x(n-k)/phi(from k=1 to k=3)x(n-k)[+-1+-phi(from k=4 to k=7)x(n-k)].  International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3548872)

3.GELİŞKEN ALİ (2016).  A General System of Rational Difference Equations.  International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2987524)

4.GELİŞKEN ALİ,ÇİNAR CENGİZ (2016).  Periodic Solutions of Two Dimensions System of Difference Equations.  International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2987549)

5.GELİŞKEN ALİ (2014).  Periodicity of a General System of Difference Equations with max.  Progress on Difference Equations (/)(Yayın No:1167447)

6.Gelişken Ali, Çinar Cengiz, Karataş Ramazan, Kurbanlı Abdullah Selçuk (2012).  The Nature of Solutions of The Difference Equation xn   max  A xn 2 B xn 3 alpha.  FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICAAM 2012), Doi: 10.1063/1.4747636 (/)(Yayın No:268829)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1.GELİŞKEN ALİ,KARA MERVE (2015).  Some General Systems of Rational Difference Equations.  28. Ulusal Matematik Sempozyumu (/)(Yayın No:1640756)

2.GELİŞKEN ALİ (2012).  Maksimumlu Bir Fark Denkleminin Çözümlerinin Özellikleri.  25. Ulusal Matematik Sempozyumu konferansı (/)(Yayın No:269111)