Research Areas

  • Cross sections of photonuclear reactions
  • Determination of element concentrations in material by Photon Activation Analysis
  • Radioactivity in soil and water

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir