Akademik Özgeçmiş

1988 yılında Muğla/Köyceğiz’de doğan Nuray TURAN 2005 yılında Köyceğiz Naip Hüseyin Lisesi’nden mezun olarak, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Ç.E.E.İ) Bölümünü kazandı. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi’nde öğrenim görmekte iken 2008 yılında Uludağ Üniversitesi’ne aynı bölüme yatay geçiş yaparak 2009 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. 2010 Yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atanan TURAN, 2011-2018 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ç.E.E.İ Bölümü, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak görevlendirilmiştir. 2011 yılında başladığı yüksek lisans öğrenimini “İnsan Kaynağı Seçim Sürecinde Yetenek Algısı ve Tanılaması isimli tezi ile 2014 yılında tamamlayarak aynı yıl, DEU Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilimdalı’nda doktora öğrenimine başlamıştır. Araştırmacı halen Dokuz Eylül Üniversitesi’nde doktora öğrenimine devam etmekte ve “Çalışma Yaşamında YETENEK, BECERİ, YETKİNLİK, YETERLİLİK” ve “İNSAN KAYNAĞI seçiminde YETENEK belirleme” isimli iki kitabı bulunmaktadır.

Temel Çalışma ve İlgi Alanları

İnsan Kaynakları ve Yönetimi, İşe Alma ve Yerleştirme Süreçleri, Çalışma Psikolojisi, Çalışma Yaşamında Pozitif Psikoloji, Sosyal Psikoloji

Başlıca Çalışmaları

A. Tez/ler

Yüksek Lisans Tezi:   Danışman: Prof Dr. Mustafa Yaşar Tınar,  “İnsan Kaynağı Seçim Sürecinde Yetenek Algısı ve Tanılaması”, DEU Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir. (2012-2014).

Doktora Tezi: 

B.Kitap/lar

 • Nuray TURAN, “Çalışma Yaşamında YETENEK, BECERİ, YETKİNLİK, YETERLİLİK”, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2015, ISBN 978-605-320-080-2.
 • Nuray TURAN, “İNSAN KAYNAĞI seçiminde YETENEK belirleme“, Sentez Yayıncılık, İstanbul, 2015, ISBN 978-605-9922-27-2

C. Diğer Çalışmalar (Makale, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

ÖZGÜL, Engin; TURAN,  Nuray ; TINAR, Mustafa Yaşar. Obstacles of the Development of Innovative Business Ideas: A Survey on Students of Entrepreneurship Education. Journal of Research in Entrepreneurship Innovation and Marketing, Year: 2017, 1(2):120-135.

ÇETİN, Cemile; TÜRNÜKLÜ Abbas; TURAN, Nuray. Anlaşmazlıkların Çözümünde Akran Arabuluculuk Modelinin Dönüştürücü Etkileri: Arabulucu Öğrenciler Gözünden Bir Değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014, 16 (3): 383-411. DOI: 10.16953/deusbed.97238

TINAR, Mustafa Yaşar; TURAN, Nuray; ÇETİN, Cemile. The Relationship Between Life Satisfaction and Unemployment, Duration of Looking for a Job: Job and Vocational  Counseling Trainess in Turkey.  International Journal of Multidisciplinary Thought, 2013, 3 (3): 425-445. by UniversityPublications.net. CD-ROM. ISSN: 2156-6992.

Çetin Cemile; TURAN, Nuray. The Relationship Between Qualitative Job Insecurity and Burnout. European Journal of Research on Education. Special Issue: Human Resource Management, 21-28.   Available Online at http://iassr.org/journal, 2013 (c) EJRE published by International Association of Social Science Research.  http://iassr.org/rs/010404.pdf

 

II. Röportaj/Bülten

BimSA Ekim, 2015 e-Bülten “Yetenek yönetimini bir yapboz olarak düşünürsek, 32.256 parçada bir eksik de, 4 parçada bir eksik de aynı sonucu doğuracaktır.” “Yeterlilik, yetenek, beceri, yetkinlik… Hepsi aynı şey değil! 

III. Sunulmuş Tebliğler 

 1. “Nitel ve Nicel İş Güvencesizliği ile Tükenmişlik İlişkisi” , Gaziantep Üniversitesi 18. Ulusal Ergonomi Kongresi, 18 Kasım 2012, Gaziantep (Cemile Çetin  ile birlikte)
 2.  “The Relationship Between Life Satisfaction and Unemployment,Duration of Looking for a Job: Job And Vocational Counseling Trainees Sample In Turkey”, Nevada University International IJAS Conference For Academic Diciplines, 19 Mart 2013, ABD/Nevada (Mustafa Yaşar TINAR ve Cemile ÇETİN ile birlikte
 3.  “İş Güvencesizliği ile Tükenmişlik İlişkisi: Dersanede Çalışan Öğretmenler Örneği”, İstanbul Kültür Üniversitesi,12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 3 Mayıs 2013,Muğla/Marmaris (Cemile Çetin ile birlikte)
 4. “The Relationship Between Qalitative Business Insecurity and Burnout”, Marmara Üniversitesi,European Conference on Social and Behavioral Sciences, 19 Haziran 2013, İstanbul/Bakırköy ( Cemile Çetin ile birlikte)
 5. The Interaction of Personality Traits and Job and Life Satisfaction: An Example of Peer Mediator Trainer Teachers”, Marmara Üniversitesi,European Conference on Social and Behavioral Sciences, 20 Haziran 2013, İstanbul/Bakırköy ( Cemile Çetin ile birlikte)
 6. “The Relationship Between Work and Life Satisfation: Training Teachers Peer Mediator in Turkey”, Society of Management and Behavioural Sciences, 8th. International Conference of Management and Behavioural Sciences, 7 Temmuz 2013,Toronto/Kanada.
 7. “Çalışma Yaşamında Değişen Beklentiler Açısından Üstün Yetenek Kavramı ve Yetenek Yönetimi”, 3. Uluslararası Üstün Yetenek Gelişimi ve Mükemmellik Kongresi, 27 Eylül 2013, Antalya (Mustafa Yaşar Tınar ile birlikte)
 8. “Potansiyelin Performansı:Akran-Arabuluculuğu Modelinin “6” Yıllık Uygulamasının Arabulucu Öğrencilerin Gözünden İncelenmesi”, Uluslararası Üstün Yetenek Gelişimi ve Mükemmellik Kongresi, 27 Eylül 2013, Antalya (Cemile Çetin,Abbas Türnüklü ve Feridun Balcı ile birlikte).
 9. “Psikolojik Sözleşme Algısı ve Tükenmişlik İlişkisi- Devlet Üniversitesi Araştırma Görevlileri Örneklemi”, 19.Ulusal Ergonomi Kongresi, 28 Eylül 2013,Balıkesir ( Cemile Çetin ve Pınar Kurban ile birlikte).
 10. “Job Insecurity Relationship with Burnout- At the Municipal Police Employees Case of in Turkey”, Society of Management and Behavioural Sciences, 11th. International Conference of Management and Behavioural Sciences, Calgary University, 28-29 Temmuz 2014, Alberta /Kanada (Cemile Çetin ve Sunil Kumar ile birlikte).
 11. “Obstacles to the Development of Innovative Business Ideas – A Survey on Stu-dents of Entrepreneurship Education at Dokuz Eylül University”, 19th Annual Interdisciplinary Conference on Entrepreneurship and Innovation, 08- 09 Ekim 2015, Almanya. (Mustafa Yaşar Tınar ve Engin Özgül ile birlikte)
 12. “GRÜNDUNGSAUSBILDUNG IN DER TÜRKEI”, 19th Annual Interdisciplinary Conference on Entrepreneurship and Innovation, 08-09 Ekim 2015, Almanya. (Mustafa Yaşar Tınar ve Engin Özgül ile birlikte)
 13. “The Importance of Flow in Working Life: A Literatüre Review”, International Conference on Social Science, Arts, Business and Education, 26-27 Mart 2018, Amsterdam-Newtherlands.

IV. Kongre, Sempozyum, Konferans (İzlenimci – Katılımcı Olarak) 

1.  “Sosyal Politikada Farklı Perspektifler ve Güncel Sorunlar” , 14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, İstanbul Üniversitesi, 25- 27 Mayıs 2012, İstanbul.

2.  “Kürselleşme ve Sosyal Politika, 15. Çalışma Ekonomsi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Gazi Üniversitesi, 9- 12 Şubat 2013, Ankara.

3. “Söz Çalışma Ekonomisi Öğrencilerinde”, AKADEMEK Öğrenci Kurultayı, Uludağ Üniversitesi & Türk Metal Sendikası, 24-27 Nisan 2014, Zonguldak/Ereğli.

D.Asiste Edilen Dersler

 •      Çalışma Ekonomisi- 2014/2015 Bahar Dönemi
 •      Sosyal Diyalog ve Yönetime Katılma – 2014/2015, 2015/2016 Bahar Dönemleri
 •      Endüstriyel Demokrasi- 2012/2013, 2013/2014  Bahar Dönemleri
 •      Çalışma Psikolojisi – 2013/2014 Bahar Dönemi
 •      Ücret Sistemleri – 2012/2013,  2013/2014, 2015/2016, 2016/2017 Güz Dönemleri
 •      İnsan Kaynaklarına Giriş-2012/2013, 2013/2014 Güz Dönemleri

E. Eğitim ve Sertifikalar

    I. Verdiği Eğitimler

İnsan Kaynaklarında Eğitim ve Geliştirme Faaliyetleri, İnsan Kaynakları Sertifika Programı 2017 Kasım-Dokuz  Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM)- İzmir.

Etkili & Etkin Konuşma, ve Sunum Teknikleri- Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Ege Belediyeler Birliği Protokolünde Hizmet İçi Eğitim Programı 2017-2018 (Çiğli- Bornova-Urla-Bayraklı- Buca Belediyeleri)-İzmir.

Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri- Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Günleri’16 2016- Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi- İzmir.

Yetenek Yönetimi – İnsan Kaynakları Sertifika Programı 2014 Mayıs- Dokuz  Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM)- İzmir.

Yetenek Yönetimi- İnsan Kaynakları Sertifika Programı 2014 Temmuz- DESEM- İzmir.

Etkili İletişim Becerileri (Halkla İlişkiler Çalışanları ve Zabıtalar) – 2013 Eylül- İzmir Büyükşehir Belediyesi -İzmir.

        II. Aldığı Eğitim ve Sertifikalar 

I. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Proje Yazma Eğitimi- Kasım 2012

II. Arabuluculuk Eğitimi- Ağustos 2013

III. Ar-Ge Belgeli İşletmelerin Sorunlarına Yönelik Bir İnceleme Odak Grup Çalışması- Kasım 2013

IV. Yenilikçi Üniversite Kültürünü Keşfetmeye Yönelik Odak Grup Çalışması- Haziran    2015

  G. Hobiler/ İlgi Alanları

I. Spor ve Yüzme

II. Psikoloji

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir