Özgeçmiş ve Yayınlar

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans  Fizik Öğretmenliği  Selçuk Üniversitesi 1993-1997
Y. Lisans  Fizik/Atom ve Molekül Fiziği  Selçuk Üniversitesi 1999-2002
Doktora  Fizik/Atom ve Molekül Fiziği  Selçuk Üniversitesi 2003-2009

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

Laser Diagnostikleri Üzerine Literatür Çalışması

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Atomik Sistemlerde En Zayıf Bağlı Elektron Potansiyel Model Teori Kullanılarak Bazı Parametrelerin Belirlenmesi

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Hamdi Şükür KILIÇ

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Öğretmen  Karaman Merkez Anadolu Lisesi ve Fatih Lisesi 2000
Öğretmen  Karaman Fen Lisesi 2005
Yar.Doç. Dr. Karamanoğlu Mehmetbey Ün. Kamil Özdağ Fen Fak. Fizik Böl. 2010-Halen

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Si IX iyonu için geçiş olasılıkları, osilatör şiddetleri, ve uyarılmış seviyelerin yaşam sürelerinin hesaplanması, Selçuk Üniv. Fen Bl. Ens. (2013)

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Bulunmamaktadır

Projelerde Yaptığı Görevler :

Proje adı: Çok Elektronlu Atomik Ve İyonik Sistemlerde İzinli Ve Yasak GeçişlerArasında Geçiş Olasılıklarının Ve Uyarılmış Seviyelerin Hayat Sürelerinin Hesaplanması

Proje adı: Yoğunluk Fonksiyon Teori (DFT) ve Hartree-Fock (HF)  Metodları İle Bileşiklerin Titreşim Analizleri, Optimize Molekül Yapıları, HOMO-LUMO analizleri 

İdari Görevler :

2010-2013                   K.Ö. Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı

2013- Halen                 K.Ö. Fen Fakültesi Fizik Bölüm Başkanlığı

2011- Halen                  K.Ö. Fen Fakültesi İstatistik Bölüm Başkanlığı (V.)

2013- Halen                 Mevlana Değişim Programı Üniversite Koordinatörü

2010- Halen                  K. M. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği

2012- Halen                  K. M. Ü. Meslek Yüksek Okulu   Yönetim Kurulu Üyeliği

2010- Halen                  Atom ve Molekül Anabilim Dalı Başkanlığı

2013- Halen                Matematiksel Fizik Anabilim Dalı Başkanlığı (V.)

2013- Halen                  Yüksek Enerji Anabilim Dalı Başkanlıkları (V.)

2013- Halen                  K.Ö. Fen Fakültesi Eğitim ve Öğretim Koordinatörlüğü

2010-2013                    K.Ö. Fen Fakültesi Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü

2014-Halen                  K.M.Ü Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü

2014-Hlen                    K.M.Ü ÜNİKOP Koordinatörlüğü

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

1. American Physical Society

2. Türk Fizik Derneği

Ödüller :

Yayın Teşvik Ödülleri

 

 

 

 

 

 

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa,yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2011-2012 Güz Fizik I 4 90
Lazer Spektroskopisi ve Uygulamaları (YL) 3 1
2012-2013 İlkbahar Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı 1 2 239
Temel Bilgisayar Bilimleri 1 2 250
Atomların Elektronik Yapısı II (YL) 3 1
Fizik II 4 21
Fizik I 4 29
Fizik 2 46
2013-2014 Güz Atomların Elektronik Yapısı (YL) 3 2
Lazer Spektroskopisi ve Uygulamaları (YL) 3 1
Atomların Elektronik Yapısı (YL) 3 1
2013-2014 Bahar Elektronik Yapı Hesaplamaları(YL) 3 1
Fizik II 3 145

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. M. Yıldız, “Energy Levels and Atomic Lifetimes of Rydberg States in Neutral Indium”, Acta Physica Polonica A (ISI) , 25-30 pp., 2013 , DOI: 10.12693/APhysPolA.123.25

A2.  M. Yıldız, Y. Gökçe, “Lifetimes for singly ionized nitrogen”, Canadian Journal of Physics (ISI) , 2013 , DOI:10.1139/cjp-2013-0355

A3.  M. Yıldız, Y. Gökçe, G. Çelik, “Electric Dipole Radiative Lifetimes for Neutral Boron atom”, Indian Journal of Physics (ISI) , 1069-1073 pp., 2013 , DOI: 10.1007/s12648-013-0350-0

A4.  M. Yıldız, G. Çelik, H. Ş. Kılıç, “Radiative Lifetimes of Rydberg States in Neutral Gallium”, Acta Physica Polonica A (ISI) , 641-646 pp., 2009

A5.  G. Çelik, M. Yıldız, H.Ş. Kılıç, “Determination of Excited-State Ionization Potentials for Lithium-Like Sequence Using Weakest Bound Electron Potential Model Theory”, Acta Physica Polonica A (ISI) , 485-494 pp., 2007

A6. Ş. Ateş, Y. Gökçe,G. Çelik, M. Yıldız, “Oscillator Strengths and Transition Probabilities for Singly Ionized Terbium” “, Canadian Journal of Physics (ISI) , 92, 9, 1043-1046, 2014 , DOI:10.1139/ cjp-2013-0656

A7.  G. Çelik, Y. Gökçe, M. Yıldız,” Electric quadrupole transition probabilities for atomic lithium”, Atomic Data and Nuclear Data Tables (ISI) , 100,3,792-801, 2014, DOI:10.1016/  j.adt.2013.11.002

A8. M. Yıldız, M. Karakaya, ” Theoretical investigation of phenazine derivatives by using ab initio  calculations”, Indian Journal of Physics (ISI) , 88, 5, 439-448, 2014 , DOI: 10.1007/s12648-013-0439-5

A9. Y. Gökçe, G. Çelik, , M. Yıldız,” Electric quadrupole transition probabilities and line strengths of Ti+11“, Atomic Data and Nuclear Data Tables (ISI) , 100,4,835-846, 2014, DOI:10.1016/  j.adt.2013.12.002

A10. M. Karakaya, A. Çiçek, F. Ucun, M. Yıldız, , ” Investigations on Stabilities and Intermolecular Interactionsof Different Naphthalene Derivatives Dimers by Using B3LYP and M06–2X Density Functional Calculations” Russian Journal of Physical Chemistry A (ISI) , 88, 12, 2137-2145, 2014

A11. M. Karakaya, M. Yıldız, ” A study on optimum transition state and tautomeric structures of a bis-heterocyclic monoazo dye “, Indian Journal of Physics (ISI) , 88, 5, 439-448, 2014 , DOI: DOI 10.1007/s12648-014-0559-6

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. M. Yıldız , Y. Gökçe, G. Çelik, “Electrıc Dıpole Transıtıon Probabilities And Lifetimes For Singly Ionized Carbon”, Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi ,399 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül 2013

  1. M. Yıldız , M. Karakaya , Y. Gökçe,  “Electronıc Structure And Spectral Calculatıons On Some Sılıcon Phthalocyanıne Derıvatıves Usıng Hf And Dft Method”, Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi, 398 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül 2013

B3. M. Yıldız , M. Karakaya , Y. Gökçe, “Electronıc Structure And Spectral Calculatıons On 6,7-Dıhydroxy–4-Methyl Coumarın Usıng Dft Method”, Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi,398 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül 2013

B4. B. Atalay,İ Kanat , Y. Gökçe, G. Çelik, G.Başar,M.. Yıldız,  “Calculation of Oscillator Strenghts for Neutral Manganese”,  Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi,319 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül 2013

B5. Y. Gökçe, M. Yıldız, G. Çelik, “Elektric Quadrople Transition Probabilities For Ti Xıı”, Türk Fizik Derneği 29. Uluslararası Fizik Kongresi,  61 pp., Bodrum, Türkiye, Eylül 2012

B6. Y. Gökçe, M. Yıldız, G. Çelik, “Radiative Lifetimes Of Excited Levels İn Boron”, Türk Fizik Derneği 29. Uluslararası Fizik Kongresi, 390 pp., Bodrum, Türkiye, Eylül 2012

B7. G. Çelik,Y. Gökçe, M. Yıldız, M. Taşer, “Calculation Of Elektric Quadrople Oscillator Strenght For Li I”, Türk Fizik Derneği 29. Uluslararası Fizik Kongresi, 378 pp., Bodrum, Türkiye, Eylül 2012

B8. Y. Gökçe, M. Yıldız, G. Çelik, “Electric Dipole Transition Probabilities And Oscillator Strenght İn Pb I”  Türk Fizik Derneği 29. Uluslararası Fizik Kongresi, 391 pp., Bodrum, Türkiye, Eylül 2012

B9. M. Yıldız, Ö. Sadi, “Karaman İlinde Fizik Öğretmenlerinin Yeni Uygulanan 12. Sınıf Fizik Dersi Müfredatına Bakışı”, Türk Fizik Derneği 29. Uluslararası Fizik Kongresi, 769 pp., Bodrum, Türkiye, Eylül 2012

B10. Y. Gökçe, M. Yıldız, G. Çelik, “Lifetimes for Singly Ionized Nitrogen”, “Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, 467 pp., Bodrum, Türkiye, Eylül 2011

B11. M. Yıldız,Y. Gökçe, G. Çelik “Oksijen-Benzeri Serilerin Bazı Uyarılmış Seviyeleri İçin İyonlaşma Potansiyellerinin Hesaplanması”, , Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi,535 pp., Bodrum, Türkiye, Eylül 2011

B12. M. Yıldız, Ö. Sadi, “Karaman İlinde Fizik Öğretmenlerinin Yeni Uygulanan 11. Sınıf Fizik Dersi Müfredatına Bakışı”,Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi,385 pp., Bodrum, Türkiye, Eylül 2011

B13. M. Yıldız, G. Çelik, “Calculation of Excited-State Ionization Potentials for Nitrogen-Like Sequence Using Weakest Bound Electron Potential Model Theory”, Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, 99 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül 2010

B14. M. Yıldız, G. Çelik, “Determination of Atomic Lifetimes of Rydberg States in Neutral Indium”, Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi,100 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül 2010

B15. S. Özarslan, G. Çelik, Ş. Ateş, M. Taşer, M. Yıldız, “Bir Kez İyonlaşmiş Berilyum (Be II) İçin Geçiş Olasılıklarının Ve Hayat Sürelerinin Hesaplanması”,Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi , 480 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül 2010

B16. M. Yıldız, G. Tekeli, G. Çelik, Ş. Ateş, S Özarslan, M. Taşer, “Kalsiyum ( Ca I) Atomunda Geçiş Olasılıklarının Ve Uyarılmış Seviyelerin Hayat Sürelerinin En Zayıf Bağlı Elektron Potansiyel Model Teori Kullanılarak Hesaplanması”, Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi”, 509 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül 2010

B17. M. Yıldız, F. Baldır, “Bulanık Hiyeraşi Proses Kullanılarak Türkiyede Nükleer Enerji Santralinin Kuruluş Yer Seçimi”, 15. Uluslarası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatisitik Sempozyumu, 509 pp., Isparta, Türkiye, Nisan 2014

 

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

Bulunmamaktadır

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. G. Çelik, M. Yıldız, H.Ş. Kılıç, “Karbon Benzeri Elementlerin Bazı Uyarılmış Seviyeleri İçin İyonlaşma Potansiyellerinin Teorik olarak Hesaplanması”, Selçuk Üniv. Fen Ed. Fak. Fen Dergisi , 61-66 pp., 2006

D2. Ö. Sadi, M. Yıldız, “Karaman İlinde Fizik Öğretmenlerinin Yeni Uygulanan 11. Sınıf Fizik Dersi Müfredatına Bakışı”, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi , 869-882 pp., 2012

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  1. M. Yıldız, G. Çelik, Ş. Ateş “A Theoretical Study on Ground State Structures, Vibrational and NMR Spectroscopy of Phenazine Derivatives”, 9 th Nanoscience and Nanotechnology Conference, 142 pp., Erzurum, Türkiye, Haziran 2013
  2. E. Erol,G. Çelik, Ş. Ateş, M. Yıldız, M. Taşer, “Elektric Dipole transition probabilities and oscillator strengths for Cu like Gallium “, Adım Fizik Günleri III Kongresi, 76 pp., Isparta, Türkiye, Nisan 2014
  3. M. Yıldız, G. Çelik, Ş. Ateş, “Süperstructure metodu kullanılarak C II atomu için spektroskopik parametrelerin parametrelerin hesaplanması”, Adım Fizik Günleri III Kongresi, 84 pp., Isparta, Türkiye, Nisan 2014

F. Diğer yayınlar :

Bulunmamaktadır

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir