Projeler-Yayınlar

SCI, SSCI, AHCI’DE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

KONAR, N., AYDOS, L., ACAR, A., YILDIZ, Ö., BAHADIR Z., KABASAKAL, K., (2013) Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies 2013 Volume (issue) 5(3): 1455-1462 (Received: 24 February 2012; accepted: 23 March 2012)

ÇEVİK, O., KABASAKAL, K., (2012),  Spor Etkinliklerinin, Engelli Bireylerin Toplumsal Uyumuna ve Sporla Sosyalleşmelerine Etkisinin İncelenmesi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal of Social and Economic Sciences 3 (2): 74-83, 2013 ISSN: 1307-1149, E-ISSN: 2146-0086, www.nobel.gen.tr


SONUÇLANMIŞ PROJELER:

ÇEVİK, O., KABASAKAL, K., (2012), “Spor Etkinliklerinin, Engelli Bireylerin Toplumsal Uyumuna ve Sporla Sosyalleşmelerine Etkisinin İncelenmesi”, KMÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAP 16-M-11).

Bir cevap yazın