Çalışma Konuları

Araştırma Konularım ve İlgi Duyduğum Alanlar

  • İstatistiksel Makine Öğrenmesi
  • Yapay Sinir Ağları
  • Yanlı Tahmin Ediciler
  • Yüksek Boyutlu Verilerde Karşılaşılan Problemler
  • Veri Madenciliği – Makine Öğrenmesi
  • Disiplinlerararası Çalışmalar