A. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

  1. Gökbel F., Coşkuner Y., Uncu Kirtiş E. B., Koşar N. (2018). Karahindiba Bitkisinin Yapraklarının Kuruma Davranışının İncelenmesi. International Congress on Agriculture and Animal Sciences (ICAGAS 2018) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4662480)
  2. Coşkuner Y., Gökbel F., Günaydın M., San Ş., Büyükkapu B., Özelçi Y. A. (2017). Evaluatıon of The Process Optimization and Sensory Characteristics of Deep-Fried Sugar Beet (Beta vulgaris saccharifera) Chips. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3661284)
  3. Coşkuner Y., Gökbel F., Tahıncı E. Ş., Acar F. (2017). Determining The Physical Properties of Some Types of Crackers Sold in Karaman Markets. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3661278)
  4. Gökbel F., Coşkuner Y. (2016). Effect of Pre-Blanching Process on The Hydrothermal Properties of Mung Bean (Vigna radiata L.). 15th International Cereal and Bread Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3441650)
  5. Gökbel F., Çekmecelioğlu D. (2010). Energy Balance and Biodegradability Assessments for Food Waste Composting Under Various C:N Ratios and Air Flow Rates. V. International Bioengineering Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3441599)

B. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  1. Gökbel F., Bulat T., Topcu A. (2019). Membran Teknolojilerinin Süt Endüstrisinde Kullanımı. 2. Ulusal Sütçülük Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5029098)
  2. Gökbel F., Coşkuner Y., Mutluer M., Çelik E., Kum N. (2017). Akdarının (Sorghum bicolor Moench L.) Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Gıda Mühendisliği 8. Öğrenci Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3977272)
  3. Coşkuner Y., Gökbel F., Mete C. , Sakkaoğlu M., Örtülü S.(2016). Karaman’a Özgü Geleneksel Kavurga Çeşitlerinin Üretim Koşullarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Gıda Mühendisliği 7. Öğrenci Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4405741)
  4. Gökbel F., Coşkuner Y., Çelik M., Toptaş M. (2016). Japon Ayvası (Chanomeles Japonica L.) Meyvelerinin Kuruma Davranışının Belirlenmesi. Gıda Mühendisliği 7. Öğrenci Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4405726)