Doktora, Hacettepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Tez dönemi.

Yüksek Lisans, ODTÜ, Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015.

Lisans, ODTÜ, Gıda Mühendisliği Bölümü, 2008.