Günün Sözü

 你梦想变得不可能的唯一地方是在你自己的想法里。
 (nǐ mèng xiǎng biàn dé bù kě néng de wéi yī dì fāng shì zài nǐ zìjǐ de xiǎng fǎ lǐ.)
Çevirisi: Hayallerini imkansız yapmak senin elindedir.
Anlamı: Hayalleri gerçekleştirmek nasıl bizim elimizde ise bunu gerçekleştirememek de bizim elimizdedir; kişinin nasıl düşündüğüne bağlıdır.
——————————————————————————————————————————————–
我输过我败过但我不曾怕过。
(wǒ shū guò wǒ bài guò dàn wǒ bù céng pà guò)
 Çevirisi: Yenildim kaybettim ama bir kez olsun korkmadım.
Anlamı: Ne kadar kaybetsek de başarısız da olsak bunları yaparken hiç korkulmaması ve tekrar yapmaktan da çekinilmemesi gerektiği anlatılmaktadır.
 ——————————————————————————————————————————————–
珠玉在侧
(zhūyù zài cè)
Çevirisi: Erdem ve ahlak olarak kendisinden daha iyi insanların arasında bulunmak.
Anlamı: Bu Çince deyimde, şahsın çevresinin kendisinden erdem ve ahlakça daha yüksek seviyeli insanlarla birlikte oturup kalkması, onlarla sürekli münasebette olması anlatılmaktadır.Ayrıca deyimin çıkış hikayesi için “Jin Hanedanlığı- Wèi Jiè Biyografisi(《晋书·卫玠传》)” eserine de bakabilirsiniz.
 ——————————————————————————————————————————————–
线包不住火。
物极必反。
(wù jí bì fǎn)
Çevirisi: Aşırıya kaçmak hüsranla biter.
 Anlamı: Bu Çince deyimde her şeyin dozunda yapılmasına vurgu yapıyor, şayet yapılan şey ölçüyü aşar ise beklenilen iyi sonucu vermez. Bunu güzel Türkçe’mizde birkaç atasözümüzle de bağdaştırabiliriz: “Çok arpa atı çatlatır”, “Çoğu zarar azı karar” vs.
 ——————————————————————————————————————————————–
线包不住火。
(xiàn bāo bù zhù huǒ)
Çevirisi: Doğru er ya da geç ortaya çıkacaktır.
Anlamı: Çevirisinden de anlaşılacağı gibi doğrunun eninde sonunda  ortaya çıkacağı gibi, bu deyimin Çincesinde ateş(火) karakteri kullanıldığı için “yalancının mumu yatsıya kadar yanar” atasözümüzü de bu deyime açıklayıcı olarak gösterebilir ki bazen bu ateş yatsıya bile kalmadan da doğrunun açığa çıkacağını da burada söyleyebiliriz.
——————————————————————————————————————————————–
骄兵必败.
(jiāo bīng bì bài)
Çevirisi: Kibirlik yapan ordu kaybetmeye mahkumdur.
Anlamı: Burada kibrin başarıya değil kaybetmeye maruz bırakacağını ve bu büyük bir ordu da olsa, karşı tarafı  hafife almak ordunun yenilgisiyle sonuçlanacaktır.
——————————————————————————————————————————————–
恶语伤人使人恼,甜言蜜语拢人心。
(èyǔ shāng rén shǐ rén nǎo, tiányánmìyǔ lǒng rénxīn.)
Çevirisi: Acı söz insanı dininden çıkarır, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
Anlamı: Kötü sözlerle konuşma insanı dininden çıkarırcasına kızdırabilir ve bir iş yapmamasına ya da karşı tarafın isteğini yerine getirmemesine sebebiyet verirken, bunun tam tersine iyi, pozitif sözlerle konuşma ise insanı olumlu etkiler ve karşı tarafın isteğini kendisi hem fikir olmasa bile tatlı dil sayesinde en nihayetinde kabul eder ve iş tatlıya bağlanır.
——————————————————————————————————————————————-
预防胜于治疗。
(yùfáng shèng yú zhìliáo.)
Çevirisi: Tedbir tedaviden daha iyidir.
Anlamı: Hasta olmadan önce gerekli önemler alınırsa, dikkat edilirse, kolay kolay hasta olunmaz ve böylece ileride ki yaşanabilecek hastalık için de tedaviye gerek kalmaz, böylece önlemin tedaviden çok daha etkili olduğunu görmüş oluruz; buradaki tedbirin önemi sadece hastalık için düşünülmemeli, hayatın her evresinde öncesinden önlemler alınırsa ileri ki aşamalarda daha az sorunlarla karşılaşılır ve sorunlar büyümeden çok daha kolay ve çabuk şekilde çözümlenir.
——————————————————————————————————————————————–
昨日不会重现。
(zuórì bù huì chóng xiàn.)
Çevirisi: Dünün tekrarı yoktur.
Anlamı: Çinlilerde bizler gibi yaşamın değerini belirtmek için hayatımızdaki dünlere vurgu yapıyor ve bizlerin geri getiremeyeceği o her geçen günün kıymetini bilmemiz gerektiğini ifade etmektedir.
——————————————————————————————————————————————–
没有生而知之者。
(méiyǒu shēng ér zhīzhī zhě.)
Çevirisi: Kimse her şeyi bilerek doğmaz.
Anlamı: Halk tabirimizle hiç kimse annesinin karnından her şeyi bilerek doğmaz, bilgiler dünyaya geldikten sonra şahsın kendi çabalarıyla oluşur, bir başka ifade ile herkes bu dünyaya geldiğinde hiçbir şey bilmeyerek dünyaya gözlerini açmıştır.
——————————————————————————————————————————————-
忍耐是良药。
(rěnnài shì liángyào)
Çevirisi: Sabır en iyi ilaçtır.
Anlamı: Bu Çince deyimde, yapılan bir işte ara ara beklenmedik şeylerle karşılaşılsa bile ve buna rağmen istenilene ulaşmak için sebat etmenin gerekliliği ve sabrın bu süreçte çok iyi bir merhem olduğu anlatılmaktadır.
——————————————————————————————————————————————–
外出旅行, 语言最要紧 。
(wàichū lǚxíng, yǔyán zuì yàojǐn)
Çevirisi: Gezginciler için hiçbir şey dilden daha önemli değildir.
Anlamı: Yurt dışına seyahate çıkan birinin en büyük ihtiyacı , derdini anlatabilmesi için, gittiği yerin dilini anlayabilmesi, konuşabilmesi ve böylece seyahatini hiçbir zorluk yaşamadan dilediği gibi geçirebilmesidir.
——————————————————————————————————————————————–
不是苦恼太多,只是我们不懂生活;不是幸福太少,只是我们不懂把握。
(bùshì kǔnǎo tài duō, zhǐshì wǒmen bù dǒng shēnghuó; bùshì xìngfú tài shǎo, zhǐshì wǒmen bù dǒng bǎwò.)
Çevirisi: Sıkıntı çok fazla olduğundan değil, sadece hayatı anlamıyoruz; mutluluk çok az değil, sadece biz onu elde etmeyi bilmiyoruz.
Anlamı: Hayatı anladığımızda sıkıntımız olmaz; mutluluğu elde etmeyi bilirsek de mutlu olmayı başarabiliriz.
——————————————————————————————————————————————–
有些事 想多了头疼!想通了心疼。
(yǒuxiē shì xiǎng duōle tóuténg! xiǎng tōngle xīnténg.)
Çevirisi: Bir şey çok düşünüldüğünde baş ağrıması olur,  çok düşünüldükten sonra da kalp ağrısı oluşur.
Anlamı: Bir şeye kafamızı çok yorduğumuzda başımıza ağrı girer, o kadar çok düşünmekten de kalbimize ağrı girer.Çok düşünmek en nihayetinde baştan kalbe gider ve kalp ağrısını ortaya çıkartır.
——————————————————————————————————————————————–
千里之行,始于足下。
(qiānlǐ zhī xíng, shǐ yú zúxià.)
Çevirisi: Bin millik yol tek bir adımla başlar.
Anlamı: Hedefe ulaşılacak yol uzun olsa dahi bu yolda bizi hedefimize ulaştıracak tek şey  başlamak, ilk adımı atmaktır ve mutlaka bu ilk adım bizi bu uzun süreçte sonuca ulaştıracaktır.
——————————————————————————————————————————————–
生命中有很多事情足以把你打倒,但真正打倒你的是自己的心态。
(shēngmìng zhòng yǒu hěnduō shìqíng zúyǐ bǎ nǐ dǎdǎo, dàn zhēnzhèng dǎdǎo nǐ de shì zìjǐ de xīntài.)
Çevirisi: Hayatta birçok şey seni yenilgiye uğratır, fakat seni asıl yenilgiye uğratan kendi zihniyetindir.
Anlamı: İnsanı hayatta yenilgiye uğratacak o kadar çok şey olmasına rağmen, asıl sebep aklındaki düşünceleridir; kaybetmeyi kendisi baştan kabullendiyse artık kaybetmeye mahkumdur ve böylece diğer sebeplerin artık hiçbir hükmünün kalmadığını gösterir.
——————————————————————————————————————————————–