TOPRAKLARIMIZ

cmimg_72219Ülkemiz yüz ölçümü 78 milyon hektar olup, bu alanın yaklaşık üçte birini oluşturan 28 milyon hektarı tarım yapılan arazidir. Yapılan araştırmalara göre; mevcut su potansiyeli ile teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktarı 8,5 milyon hektar olarak hesaplanmıştır. Bu alan içerisinde 5,9 milyon hektarlık sulamaya açılmış olup, bu alanın 3,61 milyon hektarı DSİ tarafından inşa edilmiş modern sulama şebekesine sahiptir. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) sulanması planlanan 1,8 milyon hektar alanın ancak yüzde 26’sı sulanabilmektedir.

“Salma sulama” denilen yöntemlerle hem su fazlası ile israf edilmekte, hem de tuzlanma ve erozyon yoluyla toprak zarar görmektedir. Suyun dörtte üçü tarımda kullanılmaktadır. Son zamanlarda kapalı ve basınçlı sulama sistemlerine önem verilmeye başlanmıştır. Ancak bunun yeterli olduğu ve bilinçli kullanıldığı söylenemez.downloadfile-3

Topraklarımızda organik madde azdır. Bu nedenle topraklar suyu ve besin maddelerini tutmamaktadır. Malçlama, çok katmanlı bitki yetiştirme, toprak işlemesiz tarım gibi yöntemler yaygın değildir. İşlemeli tarım yapılmaması gereken eğimli araziler işlenmekte, hem de eğim yönünde sürülerek erozyon tetiklenmekte ve su kaybı artmaktadır.

Halen sulanan alanlar toplam ekili dikili alanın üçte birinden azdır. Diğer bölgelerin ürün deseni yağmur ve kar şeklindeki yağışların miktarına ve zamanına göre belirlenmektedir. Bu durumda verim ve üretim üzerine etki eden en önemli faktör yağıştır. Toprakta su az olduğunda fazla gübre kullanılamaz. Yağış az olduğunda verimde ve rekoltede büyük düşüşler olmaktadır.

 

Genel kategorisine gönderildi | 4 yorum