ULUSAL Bildiri

 1. Uzun Y, Kaya A, Karacan İH, Yakar S, Akata I, Keleş A (2015).Dernekpazarı (Trabzon) Yöresinde Belirlenen Yenilebilir Makromantarlar. X. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi, 20-23 Ekim 2015 Adana, Bildiri Özet Kitabı s.44.
 2. Uzun Y, Kaya A, Karacan İH, Yakar S, Kaya ÖF (2015).Islahiye (Gaziantep) Yöresinde Belirlenen Yenilebilir Makromantarlar. X. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi, 20-23 Ekim 2015 Adana, Bildiri Özet Kitabı s.45.
 3. Kaya A (2015). GAP Bölgesinin Makromantarları. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu 22-23 Mayıs 2015 Şanlıurfa, Bildiri Özetleri Kitabı s.62.
 4. Yalçın, H.A., Kaya, A. (2015). Ramaria flava (Schaeff.)’nın in vitro Antioksidan Aktiviteleri Üzerine Çalışmalar. II. Ulusal Mikoloji Günleri 9-11 Eylül 2015, Özet Kitabı, s.75.
 5. Kaya A, Yakar S, Uzun Y, Karacan İH (2015). Hyaloriaceae: Türkiye Mikobiyotası İçin Gaziantep İlinden Yeni Bir Familya Kaydı. I. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, 2-4 Eylül 2015 Bolu, Bildiri Özeti Kitabı, s.80.
 6. Uzun Y, Kaya A, Karacan İH, Yakar S (2015). Türkiye Mikobiyotası İçin İki Yeni Sclerotinioid Askomiset Kaydı. II. Ulusal Mikoloji Günleri 9-11 Eylül 2015, Özet Kitabı, s.71.
 7. Çetinkaya A, Uzun Y, Kaya A, Yakar S (2015). Türkiye Mikobiyotası için Yeni bir Nectria (Fr.) Fr. Kaydı. Ulusal Botanik Kongresi, 25-28 Ağustos 2015 Afyon, Bildiri özetleri kitapçığı s. 93.
 8. Uzun Y, Kaya A, Karacan İH, Yakar S, Çetinkaya A, Kaya ÖF (2015). Dialonectria (Sacc.) Cooke, Türkiye Mikobiyotası İçin Yeni bir Mikoparazitik Askomiset Cins Kaydı. Ulusal Botanik Kongresi, 25-28 Ağustos 2015 Afyon, Bildiri özetleri kitapçığı s. 94.
 9. Emsen B, Sadi G, Kaya A, Belyurt SÇ (2014). Coprinus comatus (Agaricaceae)’un Antioksidan Aktiviteleri ve Antioksidan İçerikleri Üzerine In Vitro Çalışmalar. Ulusal Botanik Kongresi 25-28 Ekim 2014 Özet Kitapçığı s. 46.
 10. Emsen B, Sadi G, Kaya A, Belyurt SÇ, Kartal Dİ (2014). Yenilebilir Volvopluteus gloiocephalus (Pluteaceae)’un HepG2 Hücre Hatları Üzerindeki Toksik Etkilerinin Tespiti. Ulusal Botanik Kongresi 25-28 Ekim 2014 Özet Kitapçığı s. 47.
 11. Kaya A, Uzun Y, Akata I, Keleş A (2014). Türkiye Makrofunguslarına Dernekpazarı (Trabzon) İlçesinden Katkılar. I. Ulusal Mikoloji Günleri 1-4 Eylül 2014 Erzurum, Özet Kitabı s. 36.
 12. Akata I, Kaya A, Uzun Y (2014). Doğu Karadeniz Bölgesinden Türkiye Helotiales’lerine Katkılar. I. Ulusal Mikoloji Günleri 1-4 Eylül 2014, Özet Kitabı s. 100.
 13. Kaya A, Uzun Y, Karacan İH, Kaya ÖF (2014). Türkiye Mikobiyotası için yeni bir cins kaydı. I. Ulusal Mikoloji Günleri 1-4 Eylül 2014 Erzurum, Özet Kitabı s. 90.
 14. Kaya A, Karacan İH, Uzun Y, Kaya ÖF (2014). Türkiye Mikobiyotasi İçin Yeni Bir Cins Kaydı. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran 2014. Bildiri Özet Kitabı s. 1477.
 15. Akata I, Kaya A, Uzun Y (2014). Türkiye mikobiyotası için iki yeni familya kaydı. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014 Eskişehir.
 16. Emsen B, Bozan D, Tüzün ET, Sadi G, Kocabaş A, Kaya A (2012). In vitro ortamda Schizophyllum commune ve Tricholoma fracticum makromantar türlerinin serbest radikal yakalama aktivitelerinin ve biyoaktif içeriklerinin incelenmesi. 2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 15-18 Kasım 2012, Antalya.
 17. Gümüştaş M, Kılıç CS, Kaya A, Solak MH, Işıloğlu M, Gücin F, Coşkun M (2012) Türkiye’de Yetişen Bazı Inocybe (Inocybaceae) Türlerinin Psilosin ve Psilosibin İçeriği. XX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (Bihat 2012) 10-13 Ekim 2012 Çolaklı-Antalya.
 18. Kaya A, Uzun Y, Demirel K (2012). Atatürk Baraj Gölü havzasında belirlenen yenilebilir mantarlar. IX. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi, 18-20 Ekim 2012 Denizli Bildiri özetleri (S1) kitapçığı s.2.
 19. Kaya A, Demirel K, Uzun Y (2012) Çelikhan (Adıyaman) yöresinde belirlenen Makromantarlar. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012 İzmir. Bildiri kitabı s.1246 (PG-90).
 20. Akata I, Kaya A (2012). Some Macrofungi From Zigana Mountain. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012 İzmir. Bildiri kitabı s.818-819 (PD-004).
 21. Demirel K, Abay N, Keleş A, Akçay ME, Kaya A (2012). Uludere (Şırnak) Yöresinde Yetişen Makrofunguslar Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012 İzmir. Bildiri kitabı s.1316 (PG-167).
 22. Uzun Y, Demirel K, Akçay ME, Keleş A, Kaya A, Acar İ (2012). Karagöl-Sahara Milli Parkı (Artvin) Yemeklik mantarları. IX. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi, 18-20 Ekim 2012 Denizli Bildiri özetleri (P-15) kitapçığı s.54.
 23. Atila OY, Kaya A (2012). Sarız (Kayseri) Yöresinde Yetişen Yenilebilir Mantarlar. IX. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi, 18-20 Ekim 2012 Denizli Bildiri özetleri (p-36) kitapçığı s.74.
 24. Tokur F, Kaya A, Şahin G (2012). TGA Stratejisinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bitkilerde Büyüme-Gelişme Konusunu Anlamalarına Etkisi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (X.UFBMEK), 27-30 Haziran 2012 Niğde, Bildiri Özetleri Kitapçığı s. 135.
 25. Kaya A, Uzun Y & Demirel K (2010). Bozova (Urfa) yöresinde belirlenen bazı makrofunguslar. 20 Ulusal biyoloji kongresi, 21-25 Haziran 2010, Denizli, Bildiri özetleri, s. 435-436.
 26. Uzun Y, Gençcelep H, Kaya A & Akçay ME (2010). Bazı yenen makrofungusların mineral madde miktarlarının belirlenmesi. 20 Ulusal biyoloji kongresi, 21-25 Haziran 2010, Denizli, Bildiri özetleri, s. 994.
 27. Uzun Y, Kaya A, Akçay ME, Acar İ (2010). Bingöl Yöresinde Belirlenen Yenen Makrofunguslar. Bingöl Sempozyumu, 17-18 Eylül 2010, Bingöl, Bildiriler Kitabı.
 28. Kaya A,Uzun Y, Karacan İH & Keleş A (2008). Göksun (Kahramanmaraş) Yöresinde Belirlenen Yenilebilir Makromantarlar, – In: Değirmenci, H, Uçan, K.  100. Yılında Göksun Sempozyumu, 23-24 Ağustos 2008, Göksun-Kahramanmaraş, Bildiriler Kitabı, s. 371-375.
 29. Kaya A (2008). Pirin Çayı (Adıyaman) Havzasında Belirlenen Makrofunguslar, XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon.
 30. Kaya A, Uzun Y & Karacan İH (2008). Nurhak (Kahramanmaraş) Yöresi Makrofungusları, XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon.
 31. Uzun Y, Kaya A, Türker M, Demirel K, Battal P, Erez ME & Keleş A (2008). Bazı Makrofungus Ekstraktlarının Çimlenmekte Olan Mısır Bitkisi Tohumlarının Gelişimi ve Fizyolojisi Üzerine Etkileri, XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon.
 32. Uzun Y, Demirel K, Kaya A & Keleş A (2008). Yüksekova (Hakkari) Yöresinde Belirlenen Bazı Makrofunguslar, XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon.
 33. Kaya A, Uzun Y, Karacan İH(2007). Çağlayancerit (Kahramanmaraş) Yöresinde Belirlenen Bazı Makrofunguslar, VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10-13 Eylül 2007, Malatya.
 34. Kaya A,Uzun Y & Karacan İH (2006).Başkonuş Dağı (Kahramanmaraş) ve Çevresinde Belirlenen Yenen Makrofunguslar, XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Aydın.
 35. Kaya A (2006). Eğriçay (Adıyaman) Havzası’nda Belirlenen Makrofunguslar, XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Aydın.
 36. Kaya A &Akan Z(2006). Huzurlu Yaylası (Islahiye-Gaziantep)’da Belirlenen Yenen Makrofunguslar, XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Aydın.
 37. Demirel K, Uzun Y, Keleş A & Kaya A (2006). Cortinariaceae Familyasından Türkiye Makrofungusları için Yeni Kayıtlar, XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Aydın.
 38. Kaya A (2004).Pazarcık (Kahramanmaraş) Yöresinde Belirlenen Makrofunguslar, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2004, Adana.
 39. Kaya A (2004). Tut (Adıyaman) Yöresinde Belirlenen Makrofunguslar, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2004, Adana.
 40. Kaya A, Karakısa İ & Uzun Y (2002). Yeşilova (Andırın-Kahramanmaraş) Yöresinde Belirlenen Makrofunguslar, XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2002, Malatya.
 41. Özaslan M, Kaya A & Akan Z (2002). Kahta (Adıyaman) Yöresinde Belirlenen Yenen ve Zehirli Makrofunguslar, XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2002, Malatya.
 42. Kaya A (2000). Muş ve Bitlis Yörelerinde Tespit Edilen Yenen Makrofunguslar, Türkiye VI. Yemeklik Mantar Kongresi Bildirileri 2-22 Eylül 2000, Bergama. s. 112-115.
 43. Engin A, Atalan E, Uzun Y & Kaya A (2000). Urtica dioica L. (Isırgan Otu)’nın Antimikrobiyal Aktivitesi. IV. ULusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri Kıtabı 2: 710-713 (4-7 Eylül, 2000) İstanbul.
 44. Öztürk A, Öztürk F, Özgökçe F, Keleş A & Kaya A (1998). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü Florası Üzerine Bir Araştırma, XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül, 1998, Samsun, Bildiriler Kitabı, s. 30-38.